De to Djurslands-borgmestre, Jan Petersen (S) (tv) og Kirstine Bille (SF) opfordrer regeringen til at stoppe op og genoverveje

De to Djurslands-borgmestre, Jan Petersen (S) (tv) og Kirstine Bille (SF) opfordrer regeringen til at stoppe op og genoverveje "Udbetaling Danmark"

Djurslands-borgmestre:

"Genovervej Udbetaling Danmark"

Sammen med en række andre østjyske borgmestre af samme politiske observans opfordrer Jan Petersen og Kirstine Bille regeringen til at genoverveje den planlagte centralisering af

Af
Af Lars Norman Thomsen

"Vi opfordrer regeringen til at genoverveje den planlagte centralisering af
sagsbehandlingen af en række offentlige ydelser i 'Udbetaling Danmark'.
Vi tvivler på, at denne løsning vil give flere penge til velfærd, således som den
tidligere VK-regering hævdede," lyder det i en skrivelse fra 9 østjyske borgmestre og HK Østjylland til deres fæller i S-SF-R-regeringen.
Blandt underskriverne er Norddjurs borgmester Jan Petersen (S) og kollegaen i Syddjurs, Kirstine Bille (SF).
Underskriverne, der også har Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard og Randers borgmester Henning Jensen Nyhuus
De ni østjyske borgmestre peger på tre afgørende argumenter for at genoverveje rigtigheden af VK-regeringens beslutning:

  • "Centraliseringen vil koste kommunerne en større éngangsudgift og vil påvirke den kommunale likviditet negativt. Desuden kan ingen i dag sige, hvor stort behovet for personlige henvendelser bliver i fremtiden, og hvad det vil betyde af fortsatte udgifter for kommunerne."
  • "Den helhedsorienterede sagsbehandling, der er nedfældet ved lov, risikerer at gå tabt. Med centraliseringen reduceres sagsbehandling i alt for høj grad til en udregning frem for en lokal og konkret vurdering af den enkelte borgers situation."
  • "Centraliseringen af sagsbehandlingen betyder også, at mens der kan tjenes penge på
    udregningen i den ene ende af skalaen, risikerer kommunerne at stå tilbage med borgernes problemer og flere udgifter i den anden ende."
  • "Det samlede resultat kan derfor meget vel blive negativt for både den offentlige velfærd og den enkelte borger."

Aftale med KL

KL og regeringen indgik i juni 2010 en aftale om at samle dele af den objektive sagsbehandling i fem centre med virkning fra efteråret 2012.
Efter en toårig indfasning skal centraliseringen spare kommunerne for knap 300 mio. kroner om året. Centraliseringen skal samtidig sikre en mere ensartet sagsbehandling på områderne.
Det er den nye myndighed, Udbetaling Danmark, som overtager ansvaret for sagsområderne. Arbejdet skal udføres som  såkaldt omkostningsdækket virksomhed, hvor Udbetaling Danmark afregner med kommunerne.
Sagsområderne er folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge samt familieydelser. Familieydelser dækker børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse.

Følgende borgmestre har sat deres signatur på skrivelsen: Jacob Bundsgaard Aarhus Kommune Niels Borring Favrskov Kommune Jørgen Gaarde Skanderborg Kommune Elvin J. Hansen Odder Kommune Jan Petersen Norddjurs Kommune Henning Jensen Nyhuus Randers Kommune Jørn C. Nissen Samsø Kommune Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Kirstine Bille Syddjurs Kommune

Publiceret 22 December 2011 14:53