Fra det nylig afholdte borgermøde i Lime Forsamlingshus om det planlagte biogasanlæg ved Andi.

Fra det nylig afholdte borgermøde i Lime Forsamlingshus om det planlagte biogasanlæg ved Andi.

Gassen skiller vandene

Det fornemmes gennem gastågerne at biogasplanerne skiller de politiske vande i Syddjurs

Af
Mogens Greve

Byrådet i Syddjurs Kommune synes skarpt delt mellem tilhængere og modstandere af at placere et kommende biogasanlæg ved Andi, og det nyligt afholdte borgermøde i Lime Forsamlingshus gav umiddelbart mest medvind til skeptikerne.

Fra både politisk side og fra embedsmænd blev der rettet flere kritikpunkter mod Djurs Bioenergi - blandt andet om ikke at svare på kommunale henvendelser og ikke fremsende de ønskede oplysninger.
Og Djurs Bioenergi anklager Syddjurs Kommune for manipulation og vildledning af borgerne.

Adskillige mangler

En del af korrespondancen om biogasanlægget kan ses i det omfattende materiale på syddjurs.dk - blandt andet at Syddjurs Kommune efter at have bedt om det siden foråret 2009 først modtog en skriftlig ansøgning fra Djurs Bioenergi 2½ år senere - nemlig 25. oktober 2011.

En ansøgning som kommunen i øvrigt finder mangelfuld og forud for borgermødet bad om yderligere oplysninger til - men ikke modtog svar på.
Det kan også bemærkes, at mens ansøger klassificerer anlægget til miljøklasse 2-3, så mener Syddjurs Kommune at det skal være miljøklasse 7-8.

Måske ikke plads nok

Det som skinnede meget igennem på borgermødet var manglen af en række helt enkle og faktuelle oplysninger - eksempelvis om biogasanlæggets nøjagtige placering.

Nogle mennesker er begyndt at spørge sig selv, om der overhovedet er plads til biogasanlægget.
Kommunen ønsker det planlagte beplantningsbælte på syv meter udvidet til 15 meters bredde, og en fortidsmindebeskyttelseslinje rundt om en gravhøj går tættere på anlægget end angivet på miljøportalen - hvilket også indskrænker mulighederne.

Hvor er skorstenen

Problemstillingen blev udstillet for alle i Lime Forsamlingshus, da planlægger i Syddjurs Kommune, Thomas Secher, under gennemgangen af projektet ikke kunne svare på et spørgsmål fra salen om, hvor på tegningen fra Djurs Bioenergi den 30 meter høje skorsten var placeret.

På trods af det rejste den tidligere formand for Djurs Bioenergi, Cay Wulff Sørensen, sig op og kritiserede Syddjurs Kommune for at bede om yderligere oplysninger, da oplysningerne for længst var sendt.
Men det med skorsten blev ingen klogere på.

Publiceret 22 December 2011 11:00