Tom Bytoft (S), medlem af børne- og ungdomsudvalget, vil have en principiel stillingtagen i kommunalbestyrelsen om graden af kommunens medarbejderes kontakt med borgerne.

Tom Bytoft (S), medlem af børne- og ungdomsudvalget, vil have en principiel stillingtagen i kommunalbestyrelsen om graden af kommunens medarbejderes kontakt med borgerne.

Buschauffør-sagen kom på lukket møde

Det lykkedes ikke for Tom Bytoft (S) at få behandlet sagen om Leo Jakobsen på den åbne del af udvalgsmøde

Af
Anette Bonde

Tom Bytoft, medlem af børne og ungdomsudvalget, vil have kommunalbestyrelsen til at tage principiel stilling til de kommunale medarbejderes kontakt med de borgere, de har med at gøre i det daglige. Hans initiativ er affødt af sagen om Leo Jakobsen, der blev fyret som buschauffør efter at have knyttet venskab med én af sine passagerer i skolebussen. Det blev et venskab som af nogle blev vurderet som værende på kanten af det sømmelige.

Henvisning til fortrolig

Tom Bytoft bad ved udvalgsmødet i sidste uge om en orientering i sagen om Leo Jakobsens fyring som buschauffør og kommunens rolle. Han forsøgte at løfte punktet ind i den åbne dagsorden, men det lykkedes ikke. Forvaltningen henviste til, at der var beskyttede og fortrolige oplysninger, som af hensyn til sagens parter skulle holdes på den lukkede del af mødet.

"Så i forhold til Leo Jakobsen kan jeg ikke gøre mere."

Vil rejse sagen i det nye år

Tom Bytoft mener dog, at sagen berettiger til en principiel diskussion, og han vil derfor rejse den i byrådssalen i det nye år.

"Vi må have diskuteret kommunens medarbejderes brug af facebook og andre sociale medier. Må medarbejderne skrive sammen med deres børn, elever, unge eller andre brugere? Vi må forholde os til det på det principielle plan og gerne få udarbejdet en brochure eller pjece med retningslinier for at beskytte vores medarbejdere."

null

Publiceret 22 December 2011 07:00