Debat:

Vindmøller på land tjener kun et formål

Af Per Dalgaard, byrådsmedlem i Syddjurs:

"I Norddjurs Kommune vil de også, som i Syddjurs Kommune forsøge at opsætte kæmpevindmøller, på landjorden. Et sted sådanne efter min mening ikke hører hjemme. Store vindmøller på land vil udgøre et generende element hver dag, aften og nat, for de borgere der bor i nærheden af disse.

Det har professor Henrik Møller og lektor Christian Sejer Pedersen, begge anerkendte eksperter i støjforskning, ofte fremført via mange undersøgelser. Og det er specielt den lavfrekvente støj, som bevæger sig over længere strækninger end den hørbare støj. Denne form for støj er ødelæggende for et godt liv. Det er således et fromt ønske fra udvalgsformand Lars Møller, at de i Norddjurs kan gennemføre dette uden indsigelser. Det viser den aktuelle sag ikke er muligt, hvor der i Lokalavisen den 29. november beskrives, at indsigelser mod den planlagte placering ikke tages alvorligt. Også i Norddjurs Kommune tyder dette på, at embedsværket og en del lokalpolitikere, allerede har bestemt, at disse kæmper skal sættes op. Uanset hvad folk har af indsigelser.

Hvad er egentlig den reelle årsag til opsætning af disse møller? Er der mangel på el i nettet? Nej, der er tværtimod så meget, at Danmark til tider må ”sælge” dette til udlandet, til 0 kroner eller mindre pr. kWh. Ja, til et negativt beløb. Det er ”køberne” uhyre glade for, og danske forbrugere betaler på trods af dette, store tilskud til denne el. Genialt!

Er det så for at reducere CO2 udslippet? Dette argument fremføres ofte, men det er helt forkert, idet den CO2 vi sparer ved disse møllers opsætning, sælges som kvoter til udlandet, der derved udleder præcis den mængde CO2 vi her ikke udleder. Hvem har så vundet ved det? Klimaet? Overhovedet ikke. Men så prisen da. Vi hører ofte, at det er en billig el, der fås fra vindmøller. Også det er forkert. Det er den dyreste form for elproduktion der findes, og tilmed er den uhyre ustabil. Fra Anholt vindmøllepark vil det koste forbrugerne 105,1 øre pr. kWh, plus alle de opfindsomme afgifter oveni og dertil MOMS af hele summen.

El fra verdens mest effektive kul- olie- gas- og biomasse fyrede kraft-varmeværker, de danske værker, koster til sammenligning ca. 30-35 øre pr. kWh. Og disse værker forurener ikke, bortset fra en CO2 udledning, som kan opsamles, og bruges af DONG til injektion i oliefelterne i Nordsøen. Derved fås der mere olie op fra de eksisterende boringer. Er det ikke genialt? Jo det er det, men det er ikke grønt nok, siger de rigtig grønne politikere. De påfører uden blusen el forbrugerne en årlig ekstra regning på ca. 2 MIA. kroner, som er tilskuddet til mølle-el, samt en ekstra MIA. kroner pr. år, ved få denne ufleksible elproduktion indpasset i det eksisterende elnet.

For hver vindmølle der opstilles, stiger elprisen til skade for den almindelige forbruger, men mest af alt, til stor skade for erhvervslivets konkurrenceevne. Det erhvervsliv vi alle lever af. Det vil medføre, at de forlader landet pga. de alt for store energiomkostninger. Resultat, vi mister i tusindvis af arbejdspladser, og bliver fattigere og fattigere. Det er uhyggelige perspektiver, der her lægges for dagen.

Vindmøller på land tjener kun et formål, en stor, sikker indtægt til ejerne af møllerne, betalt af alle os andre. Intet andet."

Publiceret 01 December 2011 13:55