Hvor kommer mælken fra? Det ved denne pige, der for nogle år siden prøvede at malke en ko ved Landbrugsmessen Gl. Estrup. Arkivfoto.

Hvor kommer mælken fra? Det ved denne pige, der for nogle år siden prøvede at malke en ko ved Landbrugsmessen Gl. Estrup. Arkivfoto.

Mælk bliver næste års tema på landbrugsmessen

Fokus på landbrugets kerneydelse: mælk og mælkeproduktion ved Landbrugsmessen Gl. Estrup 2012

Af
Anette Bonde

Der er sat dato og tema på næste års Landbrugsmessen Gl. Estrup. Den afholdes 2. og 3. juni, og temaet bliver mælk og mejeriprodukter. Det blev nævnt ved landbrugsmessens generalforsamling 15. november.

At valget er faldet på mælk og mejeriprodukter er nok ikke helt tilfældigt. Mejeriforeningen og Karolines Køkken kan nemlig til næste år markere henholdsvis 100 og 50 året for deres virke.

Overblik og praksis

Planlægningen af landbrugsmessen er i fuld gang. Overordnet arbejdes der på en temaudstilling både udendørs og i temateltet, og der bliver både et historisk overblik og et nutidigt møde med levende mennesker, der forarbejder mælken.

Gæsterne vil også få et indblik i transporten af mælken og vil ligeledes kunne se, hvordan mælken blev brugt i madlavningen helt tilbage fra oldtiden.

Overskud i 2011

Formand for Landbrugsmessen Gl. Estrup Peter Hoe aflagde en positiv og opløftende beretning ved generalforsamlingen. Selv om besøgstallet ved messen i 2011 var lidt under gennemsnittet, så blev der alligevel overskud. Der var cirka 18.000 gæster.

Overskuddet blev reddet i land takket være de mange stande og udstillere. De senere år har der været en stigning i antallet af solgte stande. I 2011 var der cirka 150. Med hensyn til udstillingen af dyr, så har der de senere år været et stigende antal heste på landbrugsmessen, mens malkekvæg, kødkvæg, får og geder har været lidt vigende. Peter Hoe konkluderede, at det nok må antages for naturligt med et faldende antal besætninger.

Landbrugsmessen Gl. Estrup 2011 havde en omsætning på 1.230.846 kroner og et resultat på 21.071 efter skat. Messens aktiver udgør 769.954 kroner og egenkapitalen er på 729.449.
På de fire bestyrelsesposter som var på valg, blev der over hele linjen genvalg til Peter Hoe, Anders Rasmussen, Flemming Rasmussen og Gert Aude.

Publiceret 01 December 2011 05:00