Hver 4. erhvervsaktive dansker forsørges af det offentlige

857.200 fuldtidspersoner svarende til 24 procent af alle 16-64-årige blev forsørget af de offentlige kasser i 2010

Af
Af Lars Norman Thomsen

I 2010 havde Gentofte Kommune den laveste andel offentligt forsørgede 16-64-årige, nemlig 13 procent. Den højeste andel fandtes i Lolland Kommune, 36 procent. Både Syddjurs og Norddjurs kommuner er placeret i kategorien “25 til 29,9 procent” af borgerne mellem 16 og 64 år, der forsørges af offentlige kasser.

Det fremgår af den nys udkomne temapublikation “Offentligt forsørgede, 16-64-årige” fra Danmarks Statistik. Den belyser, hvor mange mennesker i den såkaldt erhvervsaktive alder, 16-64 årige, der får udbetalt for eksempel førtidspension, efterløn, kontanthjælp, barselsdagpenge eller er på fleksjob. Modtagere af SU eller fleksydelse er ikke omfattet af statistikken.

Generelt havde kommunerne ved København og omegn lave andele af folk på offentlig forsørgelse.

Overordnede konklusioner

De vigtigste overordnede konklusioner i publikationen er disse:

  • Antallet af offentligt forsørgede på 16-64 år er steget fra 769.600 personer i 2008 til 857.200 i 2010. Tallet er omregnet til fuld tid.
  • De 857.200 fuldtidspersoner svarer til 24 procent af alle 16-64-årige.
  • 59 procent af de 60-64-årige var offentligt forsørgede i 2010. Det sidste kan forklares ved, at der i denne gruppe fandtes 123.800 efterlønsmodtagere.
  • I både Norddjurs og Syddjurs kommuner var mellem 35 og 39,9 procent af de 60-64 årige på efterløn i 2010.

Kommunerne med højeste andele offentligt forsørgede var i gruppen 16-64 årige i 2010 var: Lolland 36 procent Langeland 34 procent Odsherred 33 procent Morsø 32 procent Bornholm 32 procent

Publiceret 01 December 2011 11:38