Djurslands-borgmestrene Kirstine Bille (tv) og Jan Petersen er ikke til sinds at lade Indenrigs- og økøkonominister Margrethe Vestager slippe så let.

Djurslands-borgmestrene Kirstine Bille (tv) og Jan Petersen er ikke til sinds at lade Indenrigs- og økøkonominister Margrethe Vestager slippe så let.

Bille:

“Det duer ikke Vestager”

Syddjurs borgmesteren er dybt skuffet over, at den nye Indenrigs- og økonomiminister har valgt at sende de planlagte justeringer af udligningsreformen til hjørnespark på ubestemt tid

Af
Af Lars Norman Thomsen

Den ny Indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager har ikke just bidraget til, at der lyder jubelråb i borgmesterkontorene hos de 39 kommuner, der i et par år har drevet en udstrakt grad af lobbyvirksomhed for at få diverse ministre til at gøre noget ved kommunernes indbyrdes fordeling af byrderne.

De 39 borgmestre har længe efterlyst en udligningsreform, fordi de mener at kunne påvise, at der er sket en skævvridning mellem kommunernes reelle udgifter og det teoretiske udgiftsniveau, som staten beregner.

“Jeg tror, det vil være en meget stor mundfuld. Vi har sådan set en relativ ny reform, som vi selvfølgelig skal sørge for afspejler virkeligheden, men jeg tror ikke, nogen vil have gavn af, at vi kaster det hele op i luften igen,” sagde ministeren imidlertid til Danske Kommuner.

Stopper ikke her

SF-borgmester i Syddjurs, Kirstine Bille (SF), er skuffet over ministerens udmelding:

“Hun er tilsyneladende ligesom sine forgængere skræmt ved tanken om at skulle i clinch med de socialdemokratiske borgmestre i de store byer, som har det fint med den nuværende ordning.”

Kirstine Bille opgiver dog ikke så let, og sammen med de øvrige borgmesterkolleger i 39-mandsgruppen har hun tænkt sig at fortsætte kampen.
“Så let slipper hun ikke, og derfor kommer vi også snart med nye ting, der skal bruges i kampen for at få en retfærdig fordeling af byrderne,” lover Kirstine Bille, der vurderer, at Syddjurs Kommune reelt skal have tilført 50-60 mio. kroner, hvis retfærdigheden skal ske fyldest.

Kan ikke ties ihjel

Norddjurs borgmester Jan Petersen er enig med sin kollega i Syddjurs:

“Debatten døer jo ikke, fordi ministeren ikke vil lave en ny udligningsreform. Den vil fortsætte ufortrødent, og skal vi have et servicetjek af kommunalreformen, så hænger det ikke sammen, hvis det ikke ses i sammenhæng med en udligningsreform,” siger Jan Petersen, der også er med på holdet af 39 borgmestre.

Kirstine Billes synspunkt om, at det reelt er Jan Petersens partifæller i de store kommuner, som ministeren går i knæ overfor, returnerer han på følgende vis:

“Det ved jeg ikke, om Margrethe Vestager gør. Vi er jo også mange socialdemokratiske borgmestre fra velrenormerede landkommuner, som kæmper for en udligningsreform, men jeg har da min egen teori om, hvorfor ministeren siger, som hun gør, men den holder jeg for mig selv.”

Opbakning fra ti

Margrethe Vestager har siden fået opbakning fra ti kommuner i Københavns-området: København, Albertslund, Rødovre, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Frederiksberg, Greve og Ballerup.

Her er der forståelse for, at ministeren udskyder justeringerne på ubestemt tid. Velsagtens, fordi de frygter at blive sorteper ved en ny udligningsreform.

Margrethe Vestager har dog lovet, at hun vil lytte til de analyser som Finansieringsudvalget, der er et embedsmandsudvalg med repræsentanter fra forskellige ministerier, præsenterer efter nytår.

 “Selv om vi ikke skal have en ny udligningsreform her og nu, kan der godt være behov for at lave justeringer i udligningen,” har Indenrigs- og økonomiministeren  udtalt i flere sammenhænge som et plaster på såret.

Det er Finansieringsudvalgets opgave at vurdere kommunernes og regionernes generelle finansieringsbehov, og hvorledes finansieringssystemet bør udformes i fremtiden.

Publiceret 01 November 2011 11:59