Regler om opsyn og campingpladsens indretning betyder, at hoppepuden ikke kan flyttes, siger campingfatter Bjarne Nielsen.

Regler om opsyn og campingpladsens indretning betyder, at hoppepuden ikke kan flyttes, siger campingfatter Bjarne Nielsen.

Hoppepude:

Campingfatter træt af tovtrækkeri

Bjarne Nielsen, 'campingfatter', på Auning Camping har haft en fin sæson, men der er malurt i bægeret

Af
Anette Bonde

"Hoppepuden". Ordet får næsten campingfatter op i det røde felt. Han har brugt oceaner af timer på to naboers klager over campingpladsens hoppepude, og han synes hverken, klagerne er rimelige, eller at kommunens og embedsmændenes håndtering af sagen er i orden.

Støjklage i 2006

Hoppepuden blev opført i 2005. Den drives af en maskine, og har derved status som en forlystelse og ikke en legeplads. Campingfatter fik derfor de nødvendige tilladelser af politimesteren, og ikke af kommunen.

I 2006 henvendte en nabo sig til den daværende Rougsø Kommune med en støjklage. Siden har campingfatter, jurister i Campingrådet, Rougsø Kommune og siden Norddjurs Kommune trukket lange tove om sagen. I mellemtiden er der kommet endnu en klage fra en anden af naboerne.

Campingfatter har forsøgt at dæmpe støjgenerne. Dels ved at lukke for hoppepuden klokken 21 i stedet for 22, og dels ved at tysse på børnene, når de larmer mest.


Målt 54 dB

15. juli modtog campingfatter et brev fra Natur og Miljø i Norddjurs Kommune om at der var foretaget tilsyn 11. og 12. juli i år, og der blev begge dage konstateret tydeligt hørbar støj fra brug af hoppepuder og tramboliner. Der var blevet målt 54 dB, og den vejledende grænseværdig efter klokken 19 er 45 dB.

Det blev indskærpet, at der ikke må forekomme væsentlige støjgener ved den nærmeste naboejendom ved brug af hoppepuder og tramboliner i tidsrummet 7-18 mandag til fredag og klokken 7-14 lørdag. Og hvis indskærpelsen ikke efterkommes, kan der uden varsel blive indgivet politianmeldelse.

Afventer svar

Så fik campingfatter nok. Han skrev til borgmester Jan Petersen og andre Norddjurs-politikere, at hans tålmodighed var slut.

"Enten sørger I for at denne chikane af turismeudviklingen på Djurslands perle stopper omgående, ellers kan I som tidligere meddelt lave matriklen om til byzone, så kan vi lave det om til et ældrecenter! For turismeindtægter ønsker vi åbenbart ikke i denne kommune, da enkelte private elementer sammen med en embedsmand kan diktere turismeudviklingens vilkår."

Nu afventer han svar fra borgmesteren.


Vil ikke lade sig diktere

Campingfatter vil ikke lade sig diktere af de to naboer.

"Mange andre naboer, heller ikke nogle af de nærmeste, har noget imod det - jeg forstår ikke dem, der klager. På campingpladsen hører vi jo også lyde, når naboerne udenfor campingpladsen bruger havemaskiner, holder fester i weekender og lignende."

Hvis alt tælles med, kan man også lade sig irritere af støj fra hovedvejen og råger, der vækker campingpladsens gæster klokken 5, mener han.

"Men vi skal jo være her alle sammen. Det er ikke op til to af vores mange naboer at diktere turismevilkårene."

Campingpladsens indretning betyder, at hoppepuden ikke kan flyttes, oplyser campingfatter.

Publiceret 30 August 2011 06:00