Et par af naboerne til campingpladsen har klaget over støjen fra hoppepuden.

Et par af naboerne til campingpladsen har klaget over støjen fra hoppepuden.

Hoppepude:

”Fuldstændig uanstændigt”

Hans Ulrik Jensen, den ene af de to naboer, der har klaget over støj fra hoppepuden på Auning Camping, synes ikke om Bjarne Nielsens indstilling overfor klagerne

Af
Anette Bonde

"Det er fuldstændig uanstændigt af ham, at han ikke efterkommer kommunens henstillinger."

Hans Ulrik Jensen mener, Bjarne Nielsen burde samarbejde i forhold til naboernes reaktioner på støjen fra campingpladsens hoppepude. Han henviser til, at kommunens målinger viser, at støjen fra hoppepuden overskrider de tilladte dB.

"Det er både råd og skrig fra børnene, men det er ikke mindst den monotone lyd, når børnene hopper. Den er særlig generende."

"En simpel ting at flytte den"

Han understreger, at han holder meget af børn. Og han har også ellers haft et godt forhold til campingpladsen. Hans Ulrik Jensen forstår ikke, at Bjarne Nielsen ikke kan finde en anden placering til sin hoppepude end op ad et beboelsesområde.

"Det vil være en simpel ting at flytte den op mod skoven eller hen i den anden ende af pladsen."

Ville ordne det i mindelighed

Den anden nabo, der har klaget, er Birthe S. Poulsen. Hun tilslutter sig Hans Ulrik Jensens betragtninger. Egentlig ville hun gerne have ordnet sagen med Bjarne Nielsen i mindelighed, men da hun forsøgte at få en snak med ham om problemet, fik hun at vide, at hun kunne henvende sig til teknisk forvaltning.

"Jeg ville høre, om der kunne gøres noget, for eksempel sættes et støjværn op. For det er voldsomt."

Nu ser hun frem til, at campingpladsen efterlever de retningslinjer, der er udstukket fra kommunen, og at der bliver mere ro ovre fra naboen.

null

Publiceret 30 August 2011 07:00