Kan man deltage i afstemninger om placeringer af vindmøller i Syddjurs, hvis man som byrådspolitiker ikke har været ude at sondere i terrænet, spørger Eigil Holm Nielsen, der er medlem af SF og hører til borgmester Kirstine Billes nærmeste netværk.

Kan man deltage i afstemninger om placeringer af vindmøller i Syddjurs, hvis man som byrådspolitiker ikke har været ude at sondere i terrænet, spørger Eigil Holm Nielsen, der er medlem af SF og hører til borgmester Kirstine Billes nærmeste netværk.

Debat Syddjurs:

Ja til vindmøller uden at have været på åstederne?

Af Eigil Holm Nielsen, Havbakken 35, Knebel:

"Til Udvalgene i Plan, Udvikling og Kultur og Natur, teknik og Miljø.                                                            

I forbindelse med udarbejdelsen af nyt materiale vedr. vindmølleforslagene i Syddjurs, vil jeg gerne bede udvalgene om at tage stilling til følgende forslag:

Kommunen bør forlange af projektmagerne, at de visualiseringer, der bliver lavet er foretaget fra de berørte ejendommes boliger.
Ligeledes bør kommunen forlange, at skyggekastning på de enkelte boliger vedlægges en opgørelse for, hvilke tider af året og, hvilke tider på dagen, der er risiko for skyggekastning.
Derudover vil jeg gerne bede udvalgene tage politisk stilling til følgende problemstillinger:

  • Kan byrådet tillade, at der gives dispensation for skovbyggelinien ved Skaføgård og Kærende?
  • Er den foreslåede 10 timers årlige skyggekastning rimelig?
  • Vil byrådet tillade, at der anvendes miljøstop for møllerne, hvis skyggekastningen overskrider den af byrådet fastsatte grænse ?
  • Vil byrådet tillade, at det kun er mølleejerne, der beslutter, hvornår på året/ dagen, man vil anvende miljøstop?
  • Vil byrådet acceptere, at en offentlig sti ved Kærende udsættes for risiko for isnedfald fra møllevingerne?
  • Vil byrådet acceptere, at visse bebyggelser ikke betragtes som sammenhængende, da det tillader en øget støjbelastning, bl.a. ved Dæmningen i Skiffard ?
  • Vil byrådet acceptere, at de foreslåede møllehøjder kun regnes fra jordoverfladen på opstillingsstedet og ikke fra de berørte ejendomme?
  • Vil byrådet acceptere, at byrådsmedlemmer deltager i afstemninger uden, at have været ude og bese forholdene på de foreslåede opstillingssteder?
  • Vil byrådet tage ansvaret på sig, for at give en ordentlig orientering om mulighederne for 20% lokalt medejerskab og mulighederne for erstatning, hvis man mener ens ejendom er faldet i værdi efter opstilling af vindmøllerne?
Jeg mener, at en besvarelse af spørgsmålene er en forudsætning for klare politiske krav og stillingtagender, sådan at en famlen i blinde kan undgås. Det vil skabe klarhed hos borgerne, forvaltningen og projektmagerne og kvalificere den fortsatte debat om vindmølleforslagene."

Publiceret 01 August 2011 11:11