Debat Syddjurs:

På vej mod den næste optur

Af Jesper Mathiesen (S), formand for Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur, Syddjurs Kommune:

"I sidste uges erhvervstillæg var der igen berettiget fokus på erhvervsudviklingen i den vestlige del af kommunen, og ikke mindst i Hornslet området.  Senest har Socialdemokraterne, Venstre og Konservative spillet ud med et konkret forslag om, at indplacere Syddjurs Udviklingspark i dele af Administrationsbygningen i Hornslet allerede fra slutningen af indeværende år, når Udviklingsparken skal fraflytte det eksisterende lejemål på Sortevej i Hornslet. Målet er at fastholde og udbygge erhvervsudviklingen – tæt på Århus – med Udviklingsparken og en senere Erhvervsvidenpark i bybåndet Kalø-bugt området. Den indledende planlægning med bybåndet er igangsat, og det er netop denne forberedende planlægning, der skal medvirke til at fremme placeringen af en erhvervsvidenpark i området. 

Der ud over står vi også med den udfordring, at tilvejebringe ny erhvervsjord i Hornslet-området frem mod den næste økonomiske optur. Derfor har Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur nu igangsat en konkret planlægning for det erhvervsområde vest for Hornslet, som i Kommuneplanen er udlagt som erhvervsområde. En indledende kortlægning viser, at det 7,5 hektar store område ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser – et såkaldt OSD område, som er udpeget af staten. Den videre planlægning skal derfor bl.a. afklare det endelige drikkevandsområde, og dermed fremme planlægningen af ny erhvervsjord i forhold til projektering, byggemodning etc.

Fra den nyligt fremlagte bosætningsanalyse for Syddjurs Kommune ved vi – i øvrigt ikke overraskende – at Århus er hovedleverandør af nye tilflyttere til Syddjurs. Det er i alt overvejende grad den vestlige og sydlige del af kommune der har glæde af indvandringen fra Århus. Malet med den brede pensel er der fortsat kommunale boligbyggegrunde til salg i Hornslet, ligesom der også er grunde fx i Mørke, Lime og Ugelbølle.

Bosætning og erhvervsudvikling hænger uløseligt sammen, så derfor er opgaven også her at fortsætte arbejdet med udlægning af jord til boligformål. Hovedprincippet  må være, at der altid er et passende antal grunde klar til salg. For Hornslets vedkommende vil udbygningsrækkefølgen tage afsæt i området Hornslet Syd-Øst, som indsatsområde i budgetarbejdet for 2012."

Publiceret 30 May 2011 09:24