Debat Norddjurs:

Socialdemokraterne har en klar og målrettet skolepolitik

Af Else Søjmark (S), gruppeformand, Norddjurs Kommunalbestyrelse:

Små og store skoler skal udgøre et samlet Norddjurs skolevæsen
De små skoler giver nærhed og tryghed til børnene.  For Socialdemokraterne er børnebyerne et udviklingsorienteret alternativ til at lukke skoler. Det skaber sammenhæng og helhed for børnene
Vi støtter fælles ledelse og adm. hvor det kan give skolerne bedre grundlag for faglig udvikling og fleksibilitet. Og vi ønsker at både føde- og overbygningsskoler skal styrke deres fokus på gode overgange, så der skabes øget sammenhæng og helhed i skoleforløbet fra barn til ung.
Vi ønsker en langsigtet skolemodel ud fra geografiske områder - med plads til forskelligheder og udvikling, og til at skolerne kan have forskellige profiler.
Både små og store skoler skal indgå i faglige fællesskaber
Inklusion og tidlig indsats skal skabe rum for udvikling og vækst i skolen
Inklusion er svaret på den voldsomme stigning i udgifterne på specialundervisningsområdet, der har været gennem de seneste år. Vi er opmærksomme på den bekymring, der nogen steder er for at inklusionen ikke kan blive til virkelighed, når der samtidig er så store besparelser på specialundervisningsområdet. Vi kan godt forstå bekymringen, men vi må samtidig slå fast, at inklusion er og bliver for os et klart svar på de store øk. udfordringer vi har på specialundervisnings- og anbringelsesområdet i Norddjurs. 
Fællesskabet skal være for alle. Og samtidig skal ressourcerne til specialundervisning i højere grad kunne anvendes i almenundervisningen og give langt bedre mulighed for at udvikle og styrke de inkluderende læringsmiljøer, der netop også vil kunne være med til at reducere behovet for specialundervisning.
Men det handler også om at udnytte folkeskolelovens rammer fx for holddeling og anderledes tilrettelæggelse af skoleåret i langt højere grad end vi gør i dag. Og om at personalet klædes på til de nye udfordringer og arbejdsopgaver.
Inklusion er en langsigtet strategi, hvor det ”normale” fællesskab skal være så mangfoldigt og rummeligt som muligt og hvor vi samtidig skal sikre, at de børn og unge, der har særlig hjælp behov, også får den særlige hjælp de har behov for, så de kan få et liv og en trivsel på lige vilkår med andre børn og unge.
Inklusion kræver holdning og handling
Overbygningsskoler skal  vægte indhold  og samarbejde
Socialdemokraterne ønsker at styrke samarbejdet mellem fødeskoler og overbygningsskoler bl.a. ved at sætte særligt fokus på undervisningen i 6. kl /på overgangen til overbygningsskolen. Vi vil også styrke samarbejdet mellem overbygningsskoler og ungdomsuddannelser.  Og vi vil opbygge et Campus med vægt på at styrke samarbejde og fleksibilitet ungdomsuddannelserne imellem, og mellem 9. og 10. kl. og ungdomsuddannelserne. Det skal følges op med en klar politik for overgange gennem hele forløbet fra fødeskole til ungdomsuddannelse.
Flere af vore unge skal have en ungdomsuddannelse.
Færre af vore børn og unge skal ende i specialundervisning.
Det vil vi gøre noget ved!

Publiceret 24 May 2011 17:32