Debat Syddjurs:

Hvorfor nævnte ingen ordet INHABIL på byrådsmødet 28.april?

Af Ole Kragelund, Moesbakken 22, Rønde:

"Kære borgmester og viceborgmestre
 
Den 3. april informerede Adresseavisen os læsere om, at alle 27 byrådsmedlemmer havde modtaget et notat om inhabilitet, skrevet af en jurist i forvaltningen. Notatet var åbenbart vurderet relevant af jer - og vistnok især relevant for byrådets fremtidige debat om de påtænkte monstermøller ved Skiffard, Ryomgård og Pindstrup.

Som borger opfattede jeg i første omgang selv juristens notat som en aprilsnar. For jeg - en blåøjet og godtroende nordjysk bondedreng fra et grundtvigiansk lokalsamfund - nægtede at tro, at de 27 folkevalgte medlemmer af byrådet - og alle deres suppleanter - skulle advares/trues med en sådan MUNDKURV?

Bortset fra et par debatindlæg på Adresseavisens hjemmeside de næste par dage (vedhæftet under Lars Norman Thomsens udmærkede artikel 3. april), så har jeg da heller ikke set inhabilitets-mundkurven blive luftet i mellemtiden. Heller ikke på byrådsmødet 28.4., hvor den socialdemokratiske gruppe i sidste øjeblik havde fået de tre lokalplan-forslag sat på dagsordenen.

Ingen af de 24 tilstedeværende byrådsmedlemmer rejste her spørgsmål om sin egen mulige inhabilitet, fordi man havde formastet sig til at ytre sig - positivt eller negativt - om landmølleplanerne én eller flere gange i de forløbne måneders debat.

Og ingen af de 24 såede tvivl om andres mulige inhabilitet. Ordet blev ikke nævnt en eneste gang.

At Borgerlistens enlige medlem af byrådet blev udsat for en anden slags MUNDKURV, der lukkede 28.4.-mødets "debat" om monstermølle-lokalplanerne, dét er så en anden sag. Men det var dog ikke kommune-juristens notat om mulig inhabilitet, der blev brugt her.

Så kan I ikke bekræfte offentligt, at alle 27 folkevalgte medlemmer af byrådet (og jeres suppleanter) gerne må ytre sig offentligt - også om vindmøller - uanset hvad en medarbejder i forvaltningen skriver til jer?

Og vil I samtidig bekræfte, at både Borgerlisten og andre ét-medlems grupper i byrådet får lov at sige noget i byrådssalen vedrørende et punkt på dagsordenen - uanset om punktet af flertallet bliver sendt tilbage til ny udvalgsbehandling?"

Publiceret 01 May 2011 08:09