Debat Syddjurs:

Små møller er en hån

Af Ane Kjær, Skiffardvej 8a, 8560 Kolind:

"Det er en hån af meget store dimensioner, når embedsværket og mølleopstillerne nu kommer med noget, der kaldes små/mindre møller og vil prøve at bilde os ind, at de støjer væsentligt mindre end de, som var tæt på at blive forkastet.

De samme mennesker har jo adskillige gange i de forløbne måneder erklæret, at de store møller ikke støjer væsentligt mere end de små....

HVORFOR I ALVERDEN SÅ BRUGE TID PÅ, AT SE OM DE MINDRE MØLLER DE NU SLÆBER PÅ BANEN SKULLE STØJE VÆSENTLIGT MINDRE END DE STORE?

Husk nu kære byrådspolitikere, at det er den LAVFREKVENTE STØJ, vi er mest bange for. Den bør kunne måles under 15 db inde i naboernes huse, da møller støjer døgnet rundt, og 15 db lavfrekvent støj er den grænse, der er for industristøj om natten.

Udover denne let hørbare lavfrekvente støj findes der noget, man kalder infralyd. Infralyd opstår ind imellem ved vindmøller.

Den opstår når TURBULENT vind rammer møllerne, og er derfor ikke mulig at måle hele tiden. Vi ved, at i stærkt bakket tærræn, som vores ved Skiffard, er der megen turbulent vind.

Infralyd kan ingen huse holde ude, og ingen øre høre, men øret registrerer lyden, og den påvirker ifølge professor Alec N Salt i USA - kroppen fysisk. Det opleves værst om natten, hvor mennesker i nærheden af vindmøller kommer til at opleve mange bratte yderst kortvarige opvågninger i løbet af natten. Mange husker end ikke, at det er sket, men føler sig stadig mindre udhvilede om morgenen.

Jeg tror, at alle ved, hvad mangel på ordentlig nattesøvn betyder: Stress, diabetes, kredsløbsforstyrrelser, forhøjet blodtryk, blodpropper er bare nogle af de værste sygdomme disse vindmøller kan påføre naboerne.

Professor Salt, som er audiolog, skriver, at der bør være en sikkerhedszone rundt om vindmølleparker på fulde fem km. Fordi infralyd er en trykbølge med små udsving, vil den uværgerligt "rejse" længere end almindelige lydbølger, før den svækkes.

Så kære politikere befri os for de møller og send dem ud på havet, hvor vindene får mere fart uden at blive turbulente."Publiceret 30 April 2011 14:30