Folketingsvalg:

Efterlønnen – raske mennesker skal ikke på overførselsindkomster

Af Jørn Juul Sørensen, Bredgade 20, Grenaa medlem af Radikale Venstre, Norddjurs:

2Danmark står i en alvorlig situation. Der er slået et stort hul i statskassen og underskud på underskud tårner sig op i horisonten. Målsætningen - som alle er enige om - er at finde de penge, der i det mindste bringer balance i 2020. Det er udgangspunktet for de aktuelle forhandlinger i Finansministeriet i disse dage.
Flere europæiske lande, Grækenland, Irland og Portugal har ikke handlet i tide og er nu på fallittens rand. Vi har stadig vores handlefrihed til selv at beslutte vores fremtid, men det er i tolvte time og der skal handles nu.
Og det nytter altså ikke at bluffe med forslag om ekstra 12 min og at oprette nogle grænsebomme igen.
Radikale venstre har forsøgt at fremmane budskabet om at afskaffe efterlønnen en gang om ugen de sidste par år. Det gør vi ikke for at genere nogen, men fordi vi simpelthen principielt er imod at raske og erfarne mennesker ender på overførselsindkomster.
Mange siger ”det er da urimeligt at fjerne efterlønnen når folk har slæbt et helt liv på arbejdsmarkedet”. Vi siger ”det er simpelthen urimeligt ikke at gøre det”. Vi sender bare en tifoldig større regning videre til næste generation.
Vi ved, at i de kommende år vil færre unge træde ind på arbejdsmarkedet, mens flere ældre vil forlade arbejdsmarkedet og modtage enten efterløn eller folkepension. For os er det vigtigere at sørge for udsatte og sårbare mennesker, som eksempelvis har brug for førtidspension. For os er det vigtigere at investere i uddannelse, behandling til de syge og velfærd til de svageste, end at raske mennesker kommer på en overførselsindkomst."
 

Publiceret 30 April 2011 22:45