"Er det rimeligt, at nogle borgere skal have et ringere sundhedsliv end andre? " siger Per Jørgensen, 3F Djursland. En undersøgelse tyder nemlig på, at ufaglærte har ringere sundhed end andre medarbejdergrupper. Foto: Nicole Wolter.

Vi skal være sunde på jobbet

3F Djursland iværksætter sundhedsprojekt sammen med fire lokale virksomheder

Af
Af Nicole Wolter

De ufaglærte har generelt dårligere helbred end deres kolleger.
En pilotundersøgelse hos fagforbundet 3F har i hvert fald vist, at de har højere kolesteroltal og blodtryk end gennemsnittet af befolkningen. Hertil kommer ringere BMI og reduceret lungefunktion.
Ufaglærte har kort og godt kortere levetid end resten af den danske befolkning.
Men det kan der gøres noget ved, fortæller Per Jørgensen.
Han er faglig sekretær i 3F Djursland og tovholder på det projekt, der skal få Djursland til at strutte af sundhed.

Sundhedstjek på arbejdet

"Vi synes, at det er urimeligt, at der er en skævvridning, og at ufaglærte har en ringere sundhed end andre.
Samtidig vil vi gerne være med til at højne sundhedsniveauet på Djursland. Vi vil vise, at det faktisk kan lade sig gøre, og at det også kan være sjovt," siger han.
Fire virksomheder på Djursland har takket ja til at være med i projektet, der begynder med et sundhedstjek af alle medarbejdere, der gerne vil være med. Disse sundhedstjek foretages inden for de næste uger.
Herefter skal der arbejdes på at højne det generelle sundhedsniveau i virksomhederne, før endnu et sundhedstjek året efter.

Fire lokale virksomheder

De fire virksomheder, der deltager i projektet, er Sapa Profiler, Grenaa, Thorfisk, Grenaa, Tirstrup Lufthavn og endelig Arriva, Hornslet.
Det var Per Jørgensen, der tog kontakt til dem.
"Allerede på første møde med repræsentanter fra virksomhederne blev det klart, at de ville gå hjem og anbefale deres ledelse at være med," fortæller Per Jørgensen.
Det ville de fire virksomheders ledelse gerne.
"Der er ingen af dem, der har været i tvivl om, at de gerne vil det her. De vil gerne gøre noget, der er anderledes. Det er fantastisk," konstaterer den faglige sekretær.

Tør jeg blive testet?

Men hvad med medarbejderne: Siger de 'ja' til at blive testet.
"Der er selvfølgelig nogle, der siger: Jeg behøver ikke at blive undersøgt for at blive bedt om at tabe mig. Men alligevel deltager mellem 80-90 procent af alle medarbejderne," fortæller Per Jørgensen.
Det er nemlig ikke svært at pege på de gode grunde til at være med.
"Den enkelte, der er med, bidrager til en analyse, der kan betyde, at der bliver iværksat sundhedstiltag i virksomheden. Det er til gavn for både den enkelte og dennes kolleger. Vi vil jo gerne alle sammen gerne have et sundere liv," siger Per Jørgensen.

Sundhedstjekket:

Alle medarbejderne i de fire deltagende virksomheder bliver tilbudt at deltage i projektet. De skal først udfylde et anonymt spørgeskema om deres liv og arbejdsliv De bliver sundhedstestet to gange med et års mellemrum Formålet er at øge sundhedstilstanden på virksomheden i det mellemliggende år Projektet dokumenterer samtidig eventuelle sundhedsproblemer i medarbejdergrupper, og hvad der kan og/eller ikke kan afhjælpe problemet Der deltager på landsplan 6000 medarbejdere på 60 forskellige arbejdspladser

Publiceret 30 April 2011 15:00