Debat Syddjurs:

Vanrøgt i Ryomgård

Af Eigil Holm Nielsen, LOs repræsentant i Ungdomsskolebestyrelsen

"En dårlig pasning eller pleje typisk om forkert eller manglende pleje af børn, gamle mennesker eller dyr der ikke kan tage vare på sig selv". Sådan står der, når man Googler ordet vanrøgt, om det så er dækkende, må jeg overlade til læserne.
Et kortfattet læserindlæg om lokaleforholdene i Juniorklubben i Ryomgård gav anledning til omfattende modsvar fra Jørgen Brøgger (V) og Anette Quist Busk (A), men det kan ikke skjule sandheden, og slet ikke forbedre lokaleforholdene. Undskyldninger er der nok af, men handling er der for lidt af.
Ved sidste budgetforhandling var der med i starten af processen forslag om, at forbedre lokaleforholdene, men de blev hurtigt fejet væk, og der var ingen byrådsmedlemmer der kæmpede for at bevare denne anlægsudgift.
I stedet blev man enige om, at prøve at ”privatisere” fritidsklubberne og få idrætsforeningerne til at påtage sig opgaven. FI udvalg og forvaltningen bestilte så en konsulentundersøgelse hos DGI, for at få klarlagt mulighederne.  Det mundede ud i en konsulentrapport, kvaliteten af undersøgelsen var urimelig lav, men der var dog enkelte ting der stod lysende klart.
Et flertal af de forældre konsulenterne have været i kontakt med, understregede, at de benyttede fritidsklubberne fordi de havde et pasningsbehov til deres børn, og idrætsforeningernes udsagn fortalte, at de ikke havde mod og ressourcer til at påtage sig opgaven med at drive fritidsklubberne.
Ansvaret for, at der ikke blev afsat penge til lokaleforbedringerne i 2011 ligger naturligvis primært hos de politikere der sidder i FI udvalget. Hvem har ellers det nødvendige lokalkendskab til området?  Det samlede byråd har da også et ansvar, og opgaven kunne have været løst tidligere, men det hjælper bare ikke på, at lokaleforholdene stadig er urimelige dårlige.
Jeg kunne få den tanke, at hvis FI udvalget i stedet for havde brugt penge til konsulentrapporten fra DGI havde valgt at forbedre lokaleforholdene i Ryomgård, så var problemet blevet løst."

Publiceret 22 April 2011 23:04