Debat Syddjurs:

Rod i Syddjurs kommunale beslutningsproces

Af Mogens Bøgh Mortensen, Mosevej 7, 8410 Rønde:

"I Syddjurs er der nu lagt op til forvirring omkring de vindmølleprojekter, der har været til behandling i måneder og har krævet enorme ressourcer ikke mindst af de mennesker, der skulle berøres af mølleopstillingerne.

Der er udsigt til en klar afgørelse ifølge de politiske udmeldinger fra S, SF og DF.

Hvad er det for en mekanisme, Christen Estrup nu har fået adgang til. Åbenbart kan een person bruge virkemidler, borgerne ikke kendte. Må vi bede om at få kendskab til hvordan denne ekstra "demokratiske" adgang er. Så vil vi også bruge den. Er der tale om en ophøjet vetoret ?
Den politiske proces, der har stresset små 1000 borgere og deres familier i snart 5 måneder, skal bringes til en afslutning som planlagt, med det resultat, der var opnået. Alt andet vil være helt uanstændigt.

Hvis Christen Estrup og andre projektmagere har nye projekter, der skal bedømmes, må de gå i gang med det. Men det skal ikke blandes ind i det forløb, der er skal nå sin afslutning den 28. april. Deres budgetmæssige desperation kommer ikke dette projekt ved. De har satset og tabt. De kendte risikoen. Eller er de blevet foregøglet eet eller andet, der minder om en garanti ?
Vi borgere kan ikke acceptere at alt det input, vi har fremskaffet og fået taget i betragtning, bliver smidt over bord på grund af een eller anden lyssky henvendelse, der kortslutter demokratiet. Vi har respekteret den indsigelsesfrist, kommunen har sat op. Det må projektmagerne også gøre.
Fremgangsmåden tåler næppe et forvaltningsretligt eftersyn."

Publiceret 22 April 2011 18:00