Debat Syddjurs:

Manglende politisk lederskab har ført til kaotisk vindmøllesag

Af Birgitte Nymann, folketingskandidat for Liberal Alliance:

"Borgmesteren lader både erhvervslivet og sin egen forvaltning i stikken ved ikke at respektere de rammer, som én gang er udstukket i kommuneplanen. Kommuneplanerne udarbejdes, sendes i høring og vedtages efter et grundigt forarbejde. Når erhvervslivet efterfølgende agerer og investerer i f.eks. vindmølleprojekter, der ligger indenfor disse rammer og pludselig oplever at bliveundsagt af de selvsamme instanser, som udarbejdede rammerne, ja så hersker kaos.

Erhvervslivet kan ikke agere og disponere langsigtet, hvis kommunens ledelse lader sig lede af impulsive beslutninger og personlige stemninger, der er i modstrid med de engang vedtagne kommuneplaner.

Uanset min egen personlige skepsis overfor vindmøller, håber jeg, at de virksomheder, der har udarbejdet vindmølleprojekter og afholdt projektomkostningerne rejser erstatningssag mod kommunen.
De har jo i god tro arbejdet indenfor de udstukne rammer og oplever nu en useriøs og lemfældig beslutningsproces."

Publiceret 22 April 2011 19:00