Det stemmer ikke, når Mads Nikolajsen (SF) og resten af flertallet i kommunalbestyrelsen i Norddjurs siger, at kommunen har en fremtidssikret skolepolitik, mener politisk kollega fra Borgerlisten.

Det stemmer ikke, når Mads Nikolajsen (SF) og resten af flertallet i kommunalbestyrelsen i Norddjurs siger, at kommunen har en fremtidssikret skolepolitik, mener politisk kollega fra Borgerlisten.

Debat Norddjurs:

Læs, men forstå

Af Jørgen Vest Rasmussen. Borgerlisten Norddjurs:

"I Lokalavisen skriver Lars Norman Thomsen, at det er på tide borgmesteren viser lederskab.
Debatten i kommunalbestyrelsen tirsdag d. 12/4 viser tydeligt at det drejer sig om at vinde tid. Som anden-års lærling i den kommunalpolitiske verden sidder man undrende og prøver at forstå hvad der sker. Det ene øjeblik sidder man i et udvalg og tager beslutninger ud fra de oplysninger og forudsætninger vi får der. Det næste øjeblik sidder vi i kommunalbestyrelsens lokale og KAN risikere at skulle stemme modsat på grund af nye oplysninger. Det sker normalt ikke hvis der er en fornuftig linie i den politik der føres. "Hvis vi er klædt ordentligt på", som det hedder. Vist har vi demokrati og vist har vi ytringsfrihed, men ud fra de høringssvar vi har modtaget omkring børne- og ungdomsudvalget og ud fra de forslag vi stemte både ja og nej til i tirsdags, så ser vi tydeligt at vi ikke har en klar linie grundet manglende styring. Vi bruger efter min mening ikke "folkets røst" når høringssvarene er så entydige som de trods alt er.

Flere spørgsmål end svar rejses. Jeg har før sagt at skolestrukturdebatten groft sagt handler om vi skal "slå skoler ihjel" ved at lukke dem, eller vi skal sulte dem ihjel ud som vi gør nu? Det der bekymre mig langt mere er, at tiden går og skoleeleverne og skolerne ikke gives den mulighed for forbedringer som vi alle snakker om. Vist bruger vi mange penge pr. skoleelev, men det skyldes også den store bygningsmasse i forhold til antal elever. DF fik flertal for at sylte strukturdebatten indtil næste valg. Det giver ingen mening med det vi ser i høringssvarene.

Flertallet lover ro på skoleområdet. Det giver vist heller ikke meget mening som det ser ud nu og med den debat vi var vidende til i tirsdags. Det kræver derfor hård hud at være politiker, men det er et problem, hvis man bliver tykhudet. Vi lytter og læser for at tilegne os et godt beslutningsgrundlag. Jeg har nu IGEN læst høringssvarene igennem og forstår stadig ikke det der står i dem, sammenholdt med flertalsgruppens forklaring om vi har en fremtidssikret skolepolitik.

De beslutninger VI tog i tirsdags vidner om rådvildhed og panik i forhold til den klare linie der efterlyses fra dem vi gør livet svært for lige nu. "Ingen tid at spilde" skriver Lars Norman, men tiden læger også alle sår. Ventetiden er bare frustrerende.

Der er væsentlig forskel på landspolitik og lokalpolitik. Lokalpolitisk kender man dem man rammer på godt og ondt. Det kræver derfor mere vilje når de ubehagelige beslutninger SKAL tages. Det er her fårene skilles fra bukkene."

Publiceret 22 April 2011 19:00