Debat Syddjurs:

Er dette et korrekt citat Claus Wistoft?

Af Ane Kjær, Skiffard:

"Kommer der en ny vindmøllebekendtgørelse om lavfrekvent støj og dens betydning for de nærmeste naboer, vil det betyde, at der bliver ændret på nuværende afstandskrav fra vindmøllerne og til naboerne, og det vil betyde, at ingen af de tre vindmølleprojekter, vi har på tegnebrættet, vil kunne realiseres."

Dersom det er korrekt citeret af Lokalavisen, så mener jeg, at her har vi lige PRÆCIS årsagen til, at al snak om kæmpevindmøller på land i det tætbefolkede Syddjurs for evigt bør forstumme.

Jeg kan ikke tro, at flertallet af byrådet vil haste noget igennem VEL VIDENDE, at lovgrundlaget højst sandsynligt vil blive ændret, så det der er muligt nu, ikke er det om 1 år. "

Publiceret 22 April 2011 19:00