”Det er tid til samling og fornuft,

”Det er tid til samling og fornuft," lød det før Påske fra Gustav Bielefeldt Schou, Skaføgaard Gods. Om han og de øvrige vindmølleopstillere har formået at overbevise et byrådsflertal om det fornuftige i at udsætte beslutningen på grund af ændrede projektforudsætninger, afgøres på torsdagens byrådsmøde.

Hvorfor blæser vinden nu modsat?

Det er tid til samling og fornuft i byrådet, mener Gustav Bielefeldt Schou, Skaføgaard Gods

Af
Af Lars Norman Thomsen

Kan et byrådsflertal vende på en tallerken i forhold til en kommuneplan, Syddjurs Kommunes mål for fremtiden, der blev enstemmigt vedtaget i byrådet i december 2009?

Ja, mener et byrådsflertal, når det gælder de tre planlagte vindmølleprojekter i Syddjurs, fordi man henviser til, at der siden er kommet ny viden om de støjgener, som er en følgevirkning af at stille 130 meter høje vindmøller op.

Nej, mener Gustav Bielefeldt Schou, Skaføgaard Gods, hvor tre af de store vindmøller er tænkt placeret. Han udtrykker stor respekt for den demokratiske proces, der har været om de tre vindmølleprojekter i Kærende, Skiffard og på Skaføgaard. men til gengæld forstår han ikke, at politikere kan sidde tre entydige indstillinger fra deres egne topembedsmænd overhørig:

”Adresseavisen har selv meget rigtigt skrevet, at direktionen ikke kan få øje på huller i osten. Altså indsigelserne har ikke betydet, at projekterne ikke lever op til de krav, som Miljøstyrelsen stiller, og derfor er det da underligt, at et byrådsflertal tilsyneladende mener noget andet.”

”Vi har ligesom alle andre erhvervsdrivende og borgere tillid til, at en kommuneplan er til at regne med og har ageret herefter. Hvordan kan vi gøre andet, når vi læser, at byrådet foreslår vindmøller placeret ved Skaføgård. Det har skabt en dyb troværdighedskløft, når et flertal nu ikke vil stå ved deres egen beslutning.”

Han opfordrer byrådsflertallet til at gå i tænkeboks: ”Det er tid til samling og fornuft.”
NB! Gustav Bielefeldt Schou gav udtryk for sine synspunkter, før den ny udvikling i sagaen om vindmøllerne i Syddjurs, hvor netop Skaføgaard Gods med en ændring af deres projekt, har fået borgmester Kirstine Bille (SF) til at foreslå de tre vindmølleprojekter i Skaføgaard, Kærende og Skiffard, pillet af byrådets dagsorden torsdag 28. april.

Publiceret 22 April 2011 22:51