Knud Aarup. Pressefoto.

Knud Aarup. Pressefoto.

Forældre skal undervise i skolerne.

De 'svage' unge skal hjælpes til uddannelse

Af
Thomas Thorninger

Socialdirektør i Randers Kommune Knud Aarup prøver at sætte dagsordenen i samfundsdebatten med et forslag om, at forældre skal bidrage mere i institutioner og skoler.

Ellers går det galt for samfundet om få år, når efterkrigstidsgenerationen går på pension.

'Frivillighedens velfærdssamfund'

Knud Aarup udgav i 2010 bogen 'Frivillighedens velfærdssamfund'. Her prøver han at finde en model, hvor forældrene kan aktiveres til at hjælpe i foleskolen eller institutionerne, så de socialt dårligst stillede børn også kan få en hånd til at følge med.

Det kontroversielle forslag lyder på, at forældrene skal undervise to timer om ugen i skolen og stå for en femtedel af driften i institutionerne.

I øjeblikket er det 20% af en ungdomsårgang, der ikke får en uddannelse, og det er dem Knud Aarup har fokus på.

"Det gælder om at genskabe balancen mellem rettigheder og pligter. "

EUs frivillighedsår 2011

Inspireret af EUs frivilligshedsår har regeringen taget teten med et forslag om en national civilsamfundsstrategi, hvor der bliver sat fokus på at fremhæve nogle grundlæggende værdier i det danske samfund.

Disse værdier fremhæver et personligt demokratisk ansvar, men samtidig også et ansvar for helheden, et såkaldt samfundssind.

Værdierne skulle gerne resultere i en aktiv deltagelse i det danske samfund.

Rettigheder og pligter

Frivillighedsåret i EU har med tilskud til en børnebog i Folkeskolen skabt opmærksomhed om begrebet aktivt medborgerskab for de unge.
Det er åbentbart ikke for tidligt at påvirke børn til at interessere sig for politik.

Hvad kan du konkret gøre for samfundet, lyder spørgsmålet til de mange. Det er håbet, at flere vil hjælpe til i fremtiden.

Knud Aarup mener, "at der er sket et skrid i folks bevidsthed efter servicedeklarationen blev indført i kommunerne i 1974."

"Servicedeklarationen gav folk ret til ydelser, hvor det før havde været en individuel vurdering af hver sag, der lå som baggrund for hver afgørelse, blev det en nu en rettighed," er Knud Aarups analyse.

Det er det altafgørende skred i moderne tid.

Norddjurs siger nej

Borgmester i Norddjurs kommune Jan Pedersen siger, "som udgangspunkt er jeg meget positiv overfor forældreinvolvering. Men det faglærte personale er vigtigst. Hvem har ansvaret, hvis det sker noget? Det er det spørgsmål, man må stille."Der kommer en national frivillighedsdag den 30.september i Danmark -35% yder en frivillig indsats i Danmark -51% yder en frivillig indsats i Sverige -48% yder en frivillig indsats i Norge

Publiceret 22 April 2011 15:00