Borgmester Kirstine Bille (SF) inviterer repræsentanter for alle partier til en politisk forhandling om de tre vindmølleprojekter.

Borgmester Kirstine Bille (SF) inviterer repræsentanter for alle partier til en politisk forhandling om de tre vindmølleprojekter.

Vindmøller:

Bille inviterer til roundtable forhandling

Borgmesteren inviterer repræsentanter for alle partier til møde tirsdag

Af
Af Lars Norman Thomsen

Udvalgene for Natur, Teknik og Miljø (NTM) og Plan, Udvikling og Kultur (PUK) havde mandag et fællesmøde om de tre planlagte vindmølleprojekter i Syddjurs. Her gennemgik embedsværket det indsigelsesnotat som kommunens folk har lavet på baggrund af de mange indsigelser fra borgerne. 
Der var i udvalgene bred enighed om, at gennemgangen var velykket, derfor tilbyder forvaltningen nu en tilsvarende gennemgang tirsdag 12. april til alle øvrige byrådsmedlemmer. Mødet holdes hos Syddjurs Spildevand i Følle forud for generalforsamlingen i spildevandsselskabet.
 
Formanden for NTM, Carsten Bech (B), opfordrede tidligere på ugen på lokalavisen.dk borgmester Kirstine Bille (SF) til at indkalde repræsentanter for alle partier til en politisk forhandling.

"Det synes jeg er en god idé, og det vil være oplagt at gøre det efter generalforsamlingen i Syddjurs Spildevand," siger Kirstine Bille.
"Det er vigtigt for den politiske proces, at vi er enige om, at alle har fået de oplysninger, der skal til for at kunne træffe en beslutning på byrådsmødet senere på måneden, så vi undgår et råbegilde og får en politisk diskussion."

Kirstine Bille vil, modsat Carsten Bech, ikke sige noget om hendes eller den øvrige SF-gruppes holdning til vindmølleprojekterne.  
Som forventeligt kommer der intet fingerpeg fra hver NTM eller PUK, hvor de tre vindmølleprojekter var på dagsordenen på denne uges udvalgsdagsordener.  Begge udvalg valgte enslydende at sende sagerne videre til politisk behandling i byrådet.
Kun NTM-formanden tonede rent flag. Han stemmer ja til alle tre vindmøllerprojekter som udgangspunkt, men han siger også, at han gerne deltager i en politisk forhandling. Et signal om, at han er villig til at indgå et kompromis.

null

Publiceret 09 April 2011 09:12