Debat:

Send vindmøller til folkeafstemning

Af Ole Kragelund, Rønde:

"Ved en folkeafstemning i 2005 ønskede et flertal i de fire kommuner navnet Kalø til den nye kommune, hvilket imidlertid blev underkendt af Indenrigsministeriet."

 Sådan skriver Gyldendals net-leksikon med rette om én af de eneste folkeafstemninger i Danmarkshistorien, hvor magthaverne - i dette tilfælde indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og hans embedsmænd i ministeriet - trodsede befolkningen og bestemte noget helt andet. 
 
Men bortset fra denne sjældne undtagelse, så er hovedreglen dog, at vejledende folkeafstemninger i Danmark bliver respekteret. Uanset om de handler om EF, EU, valgretsalder, jordlove eller noget helt andet, så plejer vejledende folkeafstemninger at blive behandlet som bindende afstemninger.

Derfor foreslår jeg med sindsro, at byrådet i Syddjurs udskriver en vejledende folkeafstemning om sine planlagte 9 kæmpemøller ved Ryomgård (Kærende), Skiffard og Pindstrup (Skaføgård).
Folkeafstemningen kan passende finde sted samme dag som folketingsvalget. Og i de samme valglokaler. Ligesom ved kommunens vejledende folkeafstemning i 2005, hvor den faldt sammen med valget til byråd og regionsråd.

På stemmesedlen bør hver enkelt vælger have mulighed for at krydse Ja eller Nej (eller stemme blankt) ved hvert af de tre lokalplanforslag.

Ved optællingen af stemmerne skal der som ved alle andre valg laves statistik for hver enkelt valgsted.

Hvilket vil være med til at vise byrådet og alle os andre nogle vigtige detaljer om graden af "lokal accept". Hvorefter byrådets 27 medlemmer uden tvivl vil være bedre klædt på til at træffe den endelige afgørelse om alle tre lokalplaner.

Publiceret 09 April 2011 08:58