Debat Syddjurs:

Skatteforhøjelse ad bagdøren

Af Frands Jensen, Hjortetakvej 28, Søby, 8543 Hornslet:

"Syddjurs kommune har i deres budget for 2011 forudsat en skatteforhøjelse på 200.000 kr. til borgerne ad bagdøren, ved en planlagt nedklassificering af offentlige veje (boligveje), hvilket er sat i gang af Udvalget for Natur, teknik og miljø med Carsten Bech i spidsen i møde den 12.4.2010, hvoraf fremgår, at når vejene er nedklassificeret til private fællesveje er det grundejerne, der skal stå for al drift og vedligehold.

Det er således en besparelse for kommunen at nedklassificere vejene. Kommunen har opkrævet pengene til vedligeholdelse over skatten, men bruger åbenbart pengene til alt muligt andet.
Da kommunen jf. skrivelse af 28.3.1978 jr. Nr. 3113 A. 60 overtog Hjortetakvej i Søby, krævede man af beboerne, at de betalte for fuld istandsættelse af Hjortetakvej med 2 x 1,5 m fortov belagt med SF sten og udlagt 30 kg/m2 tæppebelægning.
Kommunen har i de over 30 år, som ejere, nødtørftigt lappet hullerne i vejen, hvor asfalten på kørebanen i dag mere ligne et puslespil.
Kommunen vil i 2011 spare 200.000 kr. ved at nedklassificere veje, men kommunen påligner grundejerne langt større beløb, idet grundejerne så skal til at foretage tinglysning af kloakledningerne, ligesom vandværkerne skal tinglyse vandledningerne, idet de SKAL tinglyses på private fællesveje i landzone, hvis vandværkerne vil sikre sig retten til anlæggene.
Grundejerne skal endvidere betale for gadebelysningen, selvom kommunen har opkrævet pengene over skatterne til disse udgifter, for derefter at slukke lyset om natten, når der er mørkt.

Det er helt tydeligt, at Carsten Bech ikke har nogen indsigt i psykiatrien, idet så ville han vide, at den lange vintermørke kan give borgerne en depression, med sygemeldinger og ekstra udgifter til sygedagpenge. Hvis Carsten Bech havde haft den indsigt ville han aldrig have foreslået, at man slukker gadelyset i vintermørket.

Det ser dog ud til, at Carsten Bech udvalg har penge nok til skilte med: "Huller i vejen".
Spørgsmålet er, om man har skilte nok?"

Publiceret 01 April 2011 08:22