Regionsrådsmedlem Flemming Knudsen (S)

Regionsrådsmedlem Flemming Knudsen (S)

Debat:

Regnskab 2010 i Region Midtjylland – en succes!

Af regionsrådsmedlem Anders Kühnau (S) og Flemming Knudsen (S) Medlemmer af regionsrådet i Region Midtjylland

Region Midtjyllands økonomisk ansvarlige flertal, bestående af S, SF og R, bad på et tidligt tidspunkt ledelsen, administrationen og alle medarbejdere, som har indflydelse på udgifterne, om at være opmærksomme på, hvordan vi i Region Midtjylland kunne sætte ”tæring efter regeringens næring”.

Vi måtte af bydende nødvendighed skære ned på udgifterne på flere områder, hvor vi i øvrigt har succes, og hvor vi mere end lever op til regeringens krav om en produktivitetsstigning på 2 % om året, men hvor vi kan se, at udgifterne vokser hurtigt.

Den opgave er løst, og resultatet af den store indsats fra medarbejdere og ledere i regionen har betydet, at det foreløbige resultat for regnskab 2010 viser en forbedring på 321 mio. kr.!

Det skyldes først og fremmest
• At hospitalernes resultat bliver brutto ca. 220 mio. kr. bedre.
• At området primær sundhed er ca. 35 mio. kr. bedre end tidligere forventet.

Dette resultat betyder, at budgettet for 2010 har holdt. Det budget, som de borgerlige partier i regionsrådet ellers har brugt som anledning til gentagne gange at kalde regionsrådsflertallet for økonomisk uansvarlig, fordi man påstod, at det var et valgkampsbudget.

Det er snart på tide, at ”blå blok” fortæller vælgerne, hvad de vil – i stedet for at påstå, at flertallet i Regionsrådet er økonomisk uansvarligt! Så derfor er vort budskab til ”blå blok”:
Kom ud af busken og fortæl:
HVAD VIL I?
TAG DOG ANSVAR!

Publiceret 31 March 2011 09:00