Folketingsvalg:

En fast Kattegat-forbindelse er vejen frem

Af Folketingsmedlem Kim Andersen (V), Retspolitisk ordfører og medlem af Finansudvalget

"Jeg er helt klart for en fast Kattegat-forbindelse. Det er vigtigt for hele Danmark, at vi har effektive og gode forbindelser mellem landsdelene. Derfor har jeg også klart givet udtryk for, at vi skal have lavet nogle konsekvensberegninger, og så skal vi være parate til at tage en principbeslutning allerede i 2012. Nu skal der ske noget i forhold til en fast Kattegat-forbindelse.

En fast Kattegat-forbindelse vil give en meget kortere rejsetid mellem Jylland og Sjælland. Det vil være bedre for miljøet. Det vil fremtidssikre dansk infrastruktur. Det vil forbedre danske virksomheders konkurrenceevne og vækstmuligheder. Og det er bydende nødvendigt for dansk økonomi fremover, at vi opnår en øget vækst. Hvis vi allerede i 2012 får taget principbeslutning omkring en fast forbindelse, så kan danske virksomheder begynde at planlægge herefter.

Der er mange hensyn at tage ved så stort et anlægsbyggeri, som en fast Kattegatforbindelse vil blive. Vi skal derfor have nøjagtige tal på effekten af de forskellige forslag. Der skal tages hensyn til miljøet, økonomien i selve projektet og ikke mindst den fulde effekt på den samlede samfundsøkonomi. Danmarks Tekniske Universitet er på nuværende tidspunkt ved at lave en model, som kan give os nogle prognoser at arbejde med.

Jeg ser derfor meget frem til at se den endelige model fra DTU. – Og det begynder faktisk at haste med at den DTU-model, så vi kan komme videre med en principbeslutning om Kattegatforbindelsen. – Også fordi så mange andre infrastruktur projekter rundt omkring i landet i et eller andet omfang må forventes at blive påvirket af en Kattegatforbindelse. Og vi må endelig ikke risikere, at nødvendige udbygninger af vores infrastruktur går i stå eller forsinkes. Også derfor haster denne sag så meget."

Publiceret 31 March 2011 07:00