Europagten vil ifølge Bent Andersen snige Euroen ind ad bagdøren.

Europagten vil ifølge Bent Andersen snige Euroen ind ad bagdøren.

Debat:

DF vil ikke Europagten

Af Bent Andersen, Dansk Folkeparti Norddjurs, Havnevej 53, Grenaa

"Regeringen, socialdemokraterne, radikale og de gamle kommunister i SF har besluttet, at Danmark skal tilslutte sig Europagten, som forpligter de deltagende lande i et tættere samarbejde og en vidtgående koordinering af landets økonomiske politik på en lang række områder.
Danmark vil være forpligtet til at fremlægge og gennemføre en konkret plan for, hvordan vi vil opnå de mål, som man fra EU?s side måtte pålægge os, og kommissionen vil overvåge og kontrollere, at vi gør det.
Dansk Folkeparti mener ikke, at det er i Danmarks interesse at være del af Europagten.
Vi mener, at det i realiteten er tale om, at man med Europagten vil snige Euroen ind ad bagdøren. Når vi har sagt ja til den omfattende indblanding i vores økonomiske politik, som er hele pointen med Europagten, så vil Danmark reelt være en del af Euro-klubben blot uden mønt.
Danmark har som bekendt et euroforbehold, som kun kan ændres ved en folkeafstemning. Derfor er det også fuldstændigt urimeligt, at Danmark kan blive en del af Europagten uden en folkeafstemning om euroen.
Regeringen lover, at Europagten vil respektere den danske arbejdsmodel. Men det giver ikke megen mening, når der i Europagten tales om, at EU potentielt skal have mulighed for at blande sig i lønninger, pensionsalder og sociale ydelser.
Det nævnes også i pagten, at man vil fastsætte en fælles EU-selskabsskat. Dansk Folkeparti kan selvfølgelig slet ikke støtte, at EU skal blande sig i disse interne danske forhold."

Publiceret 31 March 2011 15:18