Nålekortet giver et indtryk af modstanden i Ryomgård, Kærende og Attrup. Hver af de røde tegnestifter gør det ud for en husstand, der har skrevet vunder på, at de er modstandere af vindmølleprojektet i Kærende.

Nålekortet giver et indtryk af modstanden i Ryomgård, Kærende og Attrup. Hver af de røde tegnestifter gør det ud for en husstand, der har skrevet vunder på, at de er modstandere af vindmølleprojektet i Kærende.

Nålestik fra vindmøllemodstandere

Det passer ikke, at det kun er en lille gruppe borgere i Syddjurs, der leverer skræmmebilleder om farene ved at placere vindmøller på land, hævder en repræsentant fra Kæreende-gruppen

Af
Af Lars Norman Thomsen

"Jeg synes, det er et væsentligt middel til at vise, hvor stor modstanden mod møllerne i Syddjurs i virkeligheden er i lokalområderne. Ikke mindst fordi opstillerne bliver ved med at fremføre argumenter om, at det er en snæver skare naboer der giver skræmmebilleder af kæmpevindmøller," lyder det fra Jesper Sørensen om de nålekort, som modstanderne af vindmølleprojekterne i Syddjurs har ladet fremstille.

Jesper Sørensen er aktiv i Kærende-gruppen, som allerede i det tidlige efterår 2010 blev dannet af lokale borgere i og omkring Attrup for specifikt at forhindre, at der bliver opstillet tre vindmøller på gården Frederikslunds jorde i Kærende.

Efter lokalplan og VVM-redegørelse var udarbejdet, foranstaltede Kærende-gruppen en underskriftsidsamling, som siden modstanderne af vindmølleprojektet ved Skaføgaard fulgte op på.

Resultatet af underskriftsindsamlingen blev afleveret til Syddjurs borgmester Kirstine Bille (SF) på byrådsmødet i februar af netop Jesper Sørensen, der bor i Elholt nær Kærende.
Henning Sørensen, svigerfader til Jesper Sørensen, der ligeledes bor i Kærende, fremviste på samme byrådsmøde et oversigtskort - et nålekort - som viser hvor mange lokale borgere, der har skrevet under på, at de ikke ønsker vindmøller i Kærende og ved Skaføgaard.

"Kortet viser præcis, hvilke husstande, der har skrevet under. Nålene er placeret i de adresser som er oplyst i forbindelse med underskrifterne," pointerer Jesper Sørensen.

"Der tales en del om lokal accept og om, at VE-midlerne (lov nummer 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi) som er etableret med henblik på at fremme lokal accept af opstillingen af nye vindmøller, red.) bl.a. skal bruges til at forbedre denne. Vi mener jo at kortene tydeligt viser, at den lokale accept er minimal, og vi kan undres over, hvordan 792.000 kr til for eksempel Kærende kan ændre noget som helt i den forbindelse."


Nålekortet viser modstanden mod Skaføgaard-projektet.

Nålekortet viser modstanden mod Skaføgaard-projektet.

Publiceret 27 March 2011 07:00