Røndes nye distriktsråd er fra venstre bagerst Mogens Frederiksen, Carsten Skivildm Ole Primdahl, Eigil Møller og forrest Ulla Holmgaard, Helle Hallberg og Lisbeth Nielsen.

Røndes nye distriktsråd er fra venstre bagerst Mogens Frederiksen, Carsten Skivildm Ole Primdahl, Eigil Møller og forrest Ulla Holmgaard, Helle Hallberg og Lisbeth Nielsen.

Garvede kræfter bag Røndes nye distriktsråd

Pæn interesse for stiftende generalforsamling i Rønde Distriktsråd.

Af
Af Martin Schultz

Omkring 45 borgere var mødt frem i Pyramiden på Rønde Skole, da initiativgruppen bag planerne om et Rønde Distriktsråd mandag aften indkaldte til orientering og stiftende generalforsamling.
Og Rønde fik sit længe savnede distriktsråd, for der manglede ikke kandidater, da forsamlingen gik til skriftlig afstemning for at finde forretningsudvalgets syv medlemmer.
Ialt ti kandidater lod sig opstille og valgt blev tidl. formand for Rønde Handelsstandsforening Carsten Skivild, skovfoged Eigil Møller, formand for Hotelrådet Ole Primdahl, leder af Produktionshøjskolen Djursland Mogens Frederiksen, asylmedarbejder Ulla Holmgaard, tidl. højskolelærer Helle Hallberg og tidl. biblioteksleder Lisbeth Nielsen.
Tidl. kommunaldirektør Geert Hallberg blev valgt til revisor.

Et aktivt medlemsskab

Aftenen blev indledt med at Carsten Skivild fortalte om forarbejdet til Rønde Distriktsråd inden næstformand Kenneth Christensen, Hornslet Distriktsråd, videregav erfaringerne fra Hornslet.
Tidl. kommunaldirektør i Rønde Kommune Geert Hallberg gennemgik vedtægterne, som efter nogen diskussion blev rettet til og vedtaget.
Der var megen diskussion omkring hvorledes medlemskabet af distriktsrådet i praksis skulle administreres. I både Hornslet og Thorsager Distriktsråd er alle borgere indenfor den geografiske afgrænsing automatisk medlem af distriktsrådet. Men Rønde Distriktsråd besluttede, at borgere, foreninger og virksomheder i Rønde lokalområdet skal foretage den aktive handling at melde sig ind i distrikstrådet for at blive medlem og dermed stemmeberettiget. Til gengæld koster medlemskabet ikke noget.

Højeste prioritet til Rønde Vandrerhjem

Der blev nedfældet en lang række emner lige fra gadebelysning til turistinformation, som Rønde Distriktsråd skal sætte på dagsordenen.
Tanken er at nedsætte en række arbejdsgrupper, som kan gennemarbejde de forskellige emner.
Der var dog enighed om at kampen for at bevare Rønde Vandrerhjem har højeste prioritet. Men også situationen for Turistbureauet og for borgerhuset Hotellet vil få meget høj proritet i distriktsrådets kommende arbejde

Publiceret 01 March 2011 01:34