Debat Syddjurs:

Syddjurs Kommune hindrer den demokratiske proces

Af Jesper Sørensen, Kærende, Ryomgård:

"Trods gentagne henvendelser til Syddjurs Kommune, er det ikke lykkedes at få dokumentation for en række af VVM-rapportens konklusioner. Kommunen henviser til, at man kan få agtindsigt i det materiale, som allerede er tilgængeligt på kommunens hjemmeside, hvilket jo i sig selv slet ingen mening giver. På kommunens hjemmeside findes ingen dokumentation for f.eks. forudsætninger for støjberegninger eller undersøgelser af dyrelivet omkring mølleplaceringerne. Og mens både støjberegninger og skyggekastberegninger på besynderligste vis giver resultater med decimalers nøjagtighed, konkluderer VVM-rapporten, at f.eks. flagermus "næppe" påvirkes.
Det er ganske vist ikke Syddjurs Kommune som har udført VVM-rapporten, men Syddjurs Kommune er ansvarlig for at dokumentere indholdet. Det kan kommunen øjensynligt ikke, og dermed hindrer Syddjurs Kommune den demokratiske proces, da det ikke er muligt at indgive saglige indsigelser til mølleprojekterne i kommunen. For hvordan skal man kunne give kvalificeret kritik af en konklusion, uden at kende baggrunden for denne.
I offentlige høringssager er kommunerne forpligtede til at lægge al dokumentation frem jfr. offentlighedsloven. Syddjurs Kommune har fejlet i denne henseende, og dermed må vi som kommende naboer til kæmpevindmøllerne overveje, at indklage kommunen for Statsforvaltningen.
På borgermødet i januar på Ryomgård Hotel forklarede forvaltningen, at "Vi er jo ikke eksperter" og "Det kan vi ikke svare på, men du er velkommen til at indsende en indsigelse". Syddjurs Kommune forventer altså, at borgerne gør det arbejde som kommunen egentlig selv skulle udføre. Samtidigt forhindrer man dette ved ikke at imødekomme simple forespørgsler om dokumentation for en lovpligtig undersøgelse der, hvis den vedtages, får store konsekvenser for naboerne til kæmpevindmøllerne i form af bl.a. hørbar støj, lavfrekvent støj, skyggekast og store værditab på ejendomme.
Jeg stiller mig totalt uforstående for den måde, Syddjurs Kommune kører denne demokratiske proces på. Er det manglende evner, manglende vilje eller slet og ret arrogance ?"

Publiceret 30 January 2011 16:30