Dr mangler frivillig arbejdskraft i mange mindre byer.

Dr mangler frivillig arbejdskraft i mange mindre byer.

Kom så Ørsted-borgere

Hotel Ørsted Kro lægger hus til Ørsted Borger- og Handelsstandsforeningens generalforsamling. Foreningen har et opråb til byens borgere

Af
Af Nicole Wolter

Når Ørsted Borger og Handelsstandsforening 7. februar holder ordinær generalforsamling på Hotel Ørsted Kro, er det med et opråb til byens borgere.
Det er et enkelt opråb, for det handler simpelthen bare om at møde op. Efter sidste års fremmøde på kun tre borgere ud over bestyrelsen håber bestyrelsen, at mange flere kommer.
Ellers forudsiger bestyrelsen, at mange af byens faste indslag lider en langsom død. Der skal være større opbakning til foreningens virke.
Nogle af de aktiviteter, der er i løbet af året, er fastelavnsfesten for byens børn, hvor 75 børn sædvanligvis møder op, sankthansfesten, som samler mellem 100 og 150 mennesker, og forårsmessen med mellem 400 og 500 mennesker.
Dertil kommer Lysfest og juletræet på Polden, flagalléen og hjemmesiden oersteds.net, som cirka 500 personer ser hver måned.
Derudover er foreningen byens officielle kontakt til kommunen ved byfornyelse, trafiksanering og udvikling i det hele taget.

Publiceret 27 January 2011 16:00