Tommy Bøgehøj (forrest) og kollega Steen Fris i byrådet sætter den konservative dagsorden i Syddjurs. Det kniber mere for baglandet at markere sig i den offentlige debat

Tommy Bøgehøj (forrest) og kollega Steen Fris i byrådet sætter den konservative dagsorden i Syddjurs. Det kniber mere for baglandet at markere sig i den offentlige debat

Formand Myrwick tager en sidste tørn

Baglandet i Konservative Syddjurs og de to byrådsmedlemmer er som nat og dag

Af
Af Lars Norman Thomsen

“Kandidaterne er vores akilleshæl – ikke vores politik”, var slutbemærkningen, da lokalformand Steen Myrwick, Ugelbølle, aflagde beretning forleden på Konservative Syddjurs' generalforsamling, der samlede lidt mere end et par håndfulde ansigter fra medlemskredsen på 74 betalende.

Formandens bemærkning var selvfølgelig møntet på det landspolitiske roderi, der har ført til topledelsens deroute og exit. Derimod havde han ros til partiets to byrådsmedlemmer, Tommy Bøgehøj og Steen Fris, for deres indsats og evne til at præge beslutningerne i byrådet.

Mere fravær end nærvær

Et kig på Konservative Syddjurs' hjemmeside er ikke muntert. Det fremgår for eksempel ikke, at partiet havde indkaldt til generalforsamling.

Måske afspejler sidens kvalitet også hele bestyrelsens manglende tilstedeværelse i årets løb til møderne. Noget som formand Myrwick havde skrevet ind i beretningen.

Kun Bøgehøj og Fris formåede at finde tid til at deltage i alle bestyrelsesmøder for at diskutere aktuel lokalpolitik.

Tre bestyrelsesmedlemmer forlod skansen af den ene eller anden grund før tid, og det var medvirkende til, at generalforsamlingen besluttede at fremtidens lokalbestyrelse kun består af fem medlemmer mod tidligere syv.

Steen Myrwick blev genvalgt som formand, men bekendtgjorde, at det bliver hans sidste periode.

Den ny lokalbestyrelse: Steen Myrwick, formand Anders Kahr Kvorning, næstformand Diana Bang Lene Bachmann Jess Kristensen

Publiceret 27 January 2011 12:30