Debat Syddjurs:

Lavfrekvent støj går gennem marv og ben

Af Lars Klottrup, Mosevej 1, Hedeskov, 8410 Rønde:

"Hvorfor er det lige, at lavfrekvent, "buldrende" støj fra kæmpevindmøller – eller andre støjkilder - er sådan et problem?

Flere forhold gør sig gældende. Det første er, at mure kan virke som trommeskind!
I forbindelse med en undersøgelse af lavfrekvent støj for Frederiksværk Kommune, der sandsynligvis kom fra nabokommunernes kraftvarmeværker, udtalte Birger Bech Jessen fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium DELTA, at
- jo lavere frekvens lyden har, des vanskeligere er den at dæmpe. Den går gennem marv og ben. Og nogle gange er den højere inde i en bygning end udenfor. Muren kan så at sige virke som et slags trommeskind.? Lavfrekvent støj respekterer ikke hjemmets 4 vægge og privatlivets fred!

Det andet forhold udgøres af, at kæmpevindmøller ikke bare udsender relativt mere lavfrekvent støj end små vindmøller. I følge professor Henrik Møller fra Aalborg Universitet falder støjniveauet for lavfrekvent støj tillige kun med 3 dB per fordobling af afstanden, mod normalt 6 dB. Det hænger sammen med, at udbredelsen af lavfrekvent lyd fra vindmøller i læ-retningen ofte er cylindrisk fra en vis afstand og ikke – som normalt – er sfærisk. Fra vindmølleparker forstærkes den lavfrekvente støjs udbredelse tillige af slipstrømsturbulens. Lavfrekvent støj rejser langt!

Det sidste forhold er, at man – modsat almindelig trafikstøj - aldrig vænner sig til lavfrekvent støj. I følge bl.a. den amerikanske læge Nina Pierpont bliver den tværtimod værre over tid og gør dig syg, specielt hvis du er i en af følgende risikogrupper: folk med migræne, mindre børn, voksne over 50 år og folk med tendens til køresyge og søsyge.

Så for en betragtelig del af befolkningen i Syddjurs Kommune kan lavfrekvent støj blive et problem, der går gennem marv og ben, hvis planerne om kæmpevindmølle-parker i Kærende, Skiffard og Skaføgård gennemføres. Stop dem!"

Publiceret 25 January 2011 14:10