I Syddjurs har de allerede budgetteret med at få del i Bertel Haarders frigivne bloktilsk økonomi. De seneste budgettal peger på, at landets 98 kommuner i 2011 for første gang i mange år holder.

I Syddjurs har de allerede budgetteret med at få del i Bertel Haarders frigivne bloktilsk økonomi. De seneste budgettal peger på, at landets 98 kommuner i 2011 for første gang i mange år holder.

Syddjurs spinder ikke guld på Haarders venlighed

Regeringens udmelding om, at den vil frigive tre milliarder i bloktilskud som belønning for, at kommunerne overholder kravet om nulvækst, får ingen praktisk betydning for Syddjurs Kommune

Af
Af Lars Norman Thomsen

De seneste budgettal peger på, at landets 98 kommuner i 2011 for første gang i mange år holder deres serviceudgifter inden for det aftalte.

Det er indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) så tilfreds med, at han vil frigive det såkaldte betingede bloktilskud til kommunerne på tre milliarder kroner.

Nyheden er blevet præsenteret som om, at den rutinerede minister forgylder kommunerne, men det er ingenlunde tilfældet.

Med i budgettet

"I Syddjurs får det ingen betydning overhovedet. Der er tale om bloktilskud, som vi har indregnet i vores budget for 2011 allerede," siger økonomidirektør Steen Thisted. Ifølge Steen Thisted udgør Syddjurs Kommunes andel af de tre milliarder frigivne bloktilskud 22.5 mio. kroner.

Kommunernes samlede nettodriftsudgifter er på 294,5 milliarder kroner. Heraf udgør serviceudgifterne de 232,2 milliarder kroner, som primært går til skoler og ældrepleje. Udgifter til indkomstoverførsler udgør 51,9 milliarder kroner.

De budgetterede nettodriftsudgifter på de 232,2 milliarder kroner svarer til et fald på 0,1 procent i forhold til sidste år.

Skærper sanktionen

Regnskabets time for de 98 kommuner kommer først, når 2011-regnskaberne er færdige.
Bertel Haarder sanktionerer ikke budgetoverskridelser. De vil blive modregnet 60 procent individuelt og 40 procent kollektivt i det betingede bloktilskud.

Formålet er at styrke kommunernes evne og politiske vilje til at overholde de individuelle kommunale budgetter.

Publiceret 25 January 2011 23:00