Ingeborg Kyed Pedersen henvender sig på vegne af Ældre Sagen Norddjurs til regionen med en protestskrivelse om sygehuse og akut lægebil.

Ingeborg Kyed Pedersen henvender sig på vegne af Ældre Sagen Norddjurs til regionen med en protestskrivelse om sygehuse og akut lægebil.

Katastrofalt for Djursland

Åbent brev til Bent Hansen, formand Region Midtjylland: "Det er med gru, at Ældre Sagen Norddjurs med ca. 5.000 medlemmer, erfarer, at Region Midtjylland har planer om at frakoble hele Djursland på sundheds- og sygehus området, for at få de sidste sygehus-resurser flyttet til supersygehusene. Hvad er det, der får den politiske egoisme blandt regionsmedlemmer til at blomstre så kraftigt, at den sunde fornuft helt går af fløjten? Det kan ikke være meningen, vi alle herude fortsat skal kæmpe for at bevare vores lille velfungerende efterbehandlingssygehus, som det faktisk er blevet til. Det sygehus, som Regionen til dags dato helt ublu har beskåret helt ind i benet, når vi ellers læser, hvor mange ekstra midler der i dag bruges på medicin, fedmeoperationer, privatsygehuse og supersygehus, som vi alle herude også betaler skat til. Med djurslandsborgerne i centrum med nærhed og tryghed og med jeres nye påtænkte struktur på sygehusområdet i tankerne må vi påpege, at afstandene herude stadig er mindst 60 km til de nærmeste sygehuse i Regionen. Det gør det vanskeligt og besværligt for borgerne, der skal i efterbehandling med den lange transporttid og svært at håndtere for ældre pårørende til indlagte ældre borgere. Er det rimeligt og hvad koster det ikke i befordring? Er det rimeligt, at borgerne herude skal være dem, der må bøde med livet, for at I politikere kan få jeres supersygehuse op at stå ved at fratage os muligheden for at bruge akutlægebilen indenfor de tidsrammer, der gælder for andre borgere her i Region Midtjylland. Det er en katastrofe? Tænk at nedlægge de sidste 10 sengepladser, der kan bruges til efterbehandling og rehabilitering, terminalpleje og f.eks. livsstilscenter for hele Djursland. Mulighederne er mange, men det kræver samarbejde fra alle sider - også omkring det påtænkte sundhedshus i Grenaa. Stop derfor straks embedsmændenes forslag til de tankeløse nedskæringer på Djursland. Yderligere må vi påpege forringelsen af de offentlige transportmuligheder til og fra Djursland, så endog nogle af vore unge ikke har mulighed for at få en kompetencegivende eksamen med adgangsbilletten til de videregående studier til gavn for hele samfundet, og de ældre der har svært ved at besøge deres indlagte pårørende, da det er en hel dagsrejse. Politikere tænk på om det er meningen, at hele Djursland skal affolkes? Konklusionen er, at vi herude på Djursland også ønsker et velfungerende sundheds - og sygehusvæsen, som vi alle kan have glæde af at bruge, trods det vi bor i et yderområde. En værdig langsigtet beslutning, hvor regionen tilgodeser et udkantsområde og skaber holdbare løsninger på tværs af region, kommune og private sundhedsaktører, og hvor servicen er på lige fod med resten af Regionens borgere. Kan det være så svært at tænke alternativt nyt i et yderområde og få det til at fungere?"

Af Ingeborg Kyed Pedersen på vegne af Ældre Sagen Norddjurs

Af Ingeborg Kyed Pedersen på vegne af Ældre Sagen Norddjurs:
Åbent brev til Bent Hansen, formand Region Midtjylland

sundhed Det er med gru, at Ældre Sagen Norddjurs med ca. 5.000 medlemmer, erfarer, at Region Midtjylland har planer om at frakoble hele Djursland på sundheds- og sygehus området, for at få de sidste sygehus-resurser flyttet til supersygehusene.
Hvad er det, der får den politiske egoisme blandt regionsmedlemmer til at blomstre så kraftigt, at den sunde fornuft helt går af fløjten?
Det kan ikke være meningen, vi alle herude fortsat skal kæmpe for at bevare vores lille velfungerende efterbehandlingssygehus, som det faktisk er blevet til.
Det sygehus, som Regionen til dags dato helt ublu har beskåret helt ind i benet, når vi ellers læser, hvor mange ekstra midler der i dag bruges på medicin, fedmeoperationer, privatsygehuse og supersygehus, som vi alle herude også betaler skat til.
Med djurslandsborgerne i centrum med nærhed og tryghed og med jeres nye påtænkte struktur på sygehusområdet i tankerne må vi påpege, at afstandene herude stadig er mindst 60 km til de nærmeste sygehuse i Regionen.
Det gør det vanskeligt og besværligt for borgerne, der skal i efterbehandling med den lange transporttid og svært at håndtere for ældre pårørende til indlagte ældre borgere. Er det rimeligt og hvad koster det ikke i befordring?
Er det rimeligt, at borgerne herude skal være dem, der må bøde med livet, for at I politikere kan få jeres supersygehuse op at stå ved at fratage os muligheden for at bruge akutlægebilen indenfor de tidsrammer, der gælder for andre borgere her i Region Midtjylland. Det er en katastrofe?
Tænk at nedlægge de sidste 10 sengepladser, der kan bruges til efterbehandling og rehabilitering, terminalpleje og f.eks. livsstilscenter for hele Djursland.
Mulighederne er mange, men det kræver samarbejde fra alle sider - også omkring det påtænkte sundhedshus i Grenaa. Stop derfor straks embedsmændenes forslag til de tankeløse nedskæringer på Djursland.
Yderligere må vi påpege forringelsen af de offentlige transportmuligheder til og fra Djursland, så endog nogle af vore unge ikke har mulighed for at få en kompetencegivende eksamen med adgangsbilletten til de videregående studier til gavn for hele samfundet, og de ældre der har svært ved at besøge deres indlagte pårørende, da det er en hel dagsrejse. Politikere tænk på om det er meningen, at hele Djursland skal affolkes?
Konklusionen er, at vi herude på Djursland også ønsker et velfungerende sundheds - og sygehusvæsen, som vi alle kan have glæde af at bruge, trods det vi bor i et yderområde.
En værdig langsigtet beslutning, hvor regionen tilgodeser et udkantsområde og skaber holdbare løsninger på tværs af region, kommune og private sundhedsaktører, og hvor servicen er på lige fod med resten af Regionens borgere.
Kan det være så svært at tænke alternativt nyt i et yderområde og få det til at fungere?

Publiceret 24 January 2011 20:12