Danske elever vil gerne lære økologisk landbrug

Kalø Økologisk Landbrugsskole holder Åbent Hus for interesserede elever

Af
Af Martin Schultz

Efter nogle år med lav interesse for at blive økologisk landmand blandt danske unge, er engagementet og dermed interessen vendt tilbage igen
I hvert fald kan landets eneste økologiske landbrugsskole, som ligger på Kalø, melde om en stigende interesse for at uddanne sig til økologisk landmand.
”I efteråret optog vi næsten 20 elever og nu starter et nyt hold med 20 danske elever,” siger forstander Helge Bülow, Kalø Økologisk Landbrugsskole.
Derudover optager skolen et hold på samme størrelse med udenlandske landbrugselever fra lande indenfor EU på den såkaldte Organic Farmer-linje, som er en pendant til den danske uddannelse.

Lys fremtid for det økologiske landbrug

Der er Åbent Hus på Kalø Økologiske Landbrugsskolelørdag 5. februar fra kl. 11 til kl. 15. Her kan interesserede elever komme til at tale med studievejlederne, sludre med eleverne eller blot få en rundvisning på skolen.
Fremtiden tegner særdeles lys for de økologiske landmænd, hvilket glæder Danmarks eneste økologiske landbrugsskole.
”Der er et meget stort marked for økologi i fremtiden. Både fordi det er sundt for dyr og mennesker, fordi det er godt for miljøet, og fordi der er stort fokus på dyrevelfærd i dagens Danmark,” siger Helge Bülow.
”Regeringen har desuden vedtaget, at Danmark skal fordoble antallet af økologisk dyrkede marker inden for de næste ni år.”

Nemt at få praktikplads i økologisk landbrug

De danske elever kommer fra hele landet og er lige fra til omkring 30 år med en skarp indstilling til miljø og bæredygtighed. Eleverne starter med et fem måneders grundmodul og skal derefter i praktik i 13 måneder.
Derefter skal de tilbage på skolen til uddannelsens 2. modul og skal så i praktik i halvandet år for at slutte af med et fem måneders skoleophold på det 3. modul. Så kan eleven kalde sig økologisk landmand.
Eleverne får praktikplads på meget forskellige bedrifter.
”Nogen med malkekøer, andre med økologiske grise, og atter andre skal arbejde med får, geder, frugt og grøntsager. Fælles for dem er, at de sætter miljø og dyrevelfærd højt,” siger Helge Bülow.

Publiceret 24 January 2011 14:56