Skolebørne i Syddjursfår mere undervisningstid end mange af deres jævnaldrende i andre kommuner, viser statistik fra Undervisningsministeriet.

Skolebørne i Syddjursfår mere undervisningstid end mange af deres jævnaldrende i andre kommuner, viser statistik fra Undervisningsministeriet.

Undervisningstid:

Syddjurs godt med

Folkeskolelærerne på de syddjurske skoler brugte i gennemsnit over 34 procent af deres arbejdstid på at undervise børnene

Af
Af Lars Norman Thomsen

For de 936 skoler, som i skoleåret 2009/10 benytter 2008-arbejdstidsaftalen, er
den gennemsnitlige undervisningsandel for lærerne på 33,5 pct., svarende til 645 timer af et årsværk på 1924 timer.

Det viser en nyligt opgjort statistik fra Undervisningsministeriet.
Syddjurs Kommune ligger placeret på en 15. plads med en gennemsitlig undervisningstid på 34,3 procent.

Det er på niveau med andre østjyske kommuner som Skanderborg (34,3) og Favrskov (34,0).

Glostrup er den kommune, hvor den gennemsnitlige undervisningsandel er højest landt de 63 kommuner, som er overgået til 2008-aftalen.

Her underviser lærerne i 36,4 pct. af deres arbejdstid, mens de i Samsø Kommune, som er den kommune med lavest undervisningsandel, i gennemsnit underviser i 30,7 pct. af deres arbejdstid.

Megen tid på forberedelse

Det samlede timeforbrug for lærerne under arbejdstidsaftale 2008 opgøres i følgende 5 kategorier:

  • Undervisning
  • Andre opgaver
  • Opgaver i tilknytning til undervisningen
  • Ledelsestid
Ferie, feriefridage og søgnehelligdage

I  gennemsnit bruger lærerne i de 63 kommuner 13,7 procent af deres arbejdstid på ferie, feriefridage og søgnehelligdage. Det svarer til lidt over 7 uger. Størstedelen af lærernes arbejdstid, 39,1 procent (39,1 pct.) bliver brugt til opgaver i tilknytning til undervisningen.
Det er for eksempel  forberedelse og efterbehandling af undervisningen.

Kun 0,02 pct. af arbejdstiden bruges på ledelsestid.

I de 35 kommuner, som stadig følger arbejdstidsaftalen fra 2005, er andelen af lærernes arbejdstid planlagt til undervisning 35,9 procent i skoleåret 2009/2010.

Arbejdstidsaftale 2005 kontra 2008 – forklaring af undervisningsbegrebet I 2008 blev der indgået en ny arbejdstidsaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC). 63 af landets kommuner, samt en statslig skole på Christiansø, valgte efter aftale med den lokale kreds af Danmarks Lærer Forening (DLF) at gå over på den nye aftale. Denne såkaldte 2008‐arbejdstidsaftale betyder, at skolerne i de pågældende kommuner fra skoleåret 2009/10 skal registrere lærernes arbejdstid efter andre og ændrede begreber end tidligere. En af forskellene mellem den nye arbejdstidsaftale og den tidligere 2005‐aftale er definitionen af undervisning. I 2008‐aftalen opgøres undervisning efter det klassiske undervisningsbegreb, hvor undervisningen defineres som klasseundervisning, holdundervisning og individuel undervisning i folkeskolens fag, herunder specialundervisning, vikartimer og undervisning på lejrskoler og ekskursioner. Ifølge 2005‐aftalen opgøres undervisning efter det såkaldte udvidede undervisningsbegreb, hvor undervisning foregår, når læreren skaber og fremmer processer, der øger elevernes kompetencer. Kilde: Undervisningsministeriet

Publiceret 19 January 2011 15:11