Folketingsvalg:

Smidigere regler for de + 60 årige

Af Carsten Bech, Folketingskandidat, Radikale Venstre, Djurskredsen:

"Radikale Venstre har længe talt for en afvikling af efterlønnen. 

Alternativet er øget statsgæld og nedskæringer i velfærden. Afvikling af efterlønnen kan bidrage til at øge investeringerne i uddannelse, og forskning.

Løkke har omsider taget konsekvensen af den fejlslagne økonomiske politik, og foreslå en afskaffelse af efterlønnen. Radikale Venstre har anvist hvordan en efterlønsreform kan erstatte regeringens  besparelser på skoler og anden uddannelse.

Radikale Venstre har ligeledes vist, hvordan der kan skaffes 4 mia. kr. ekstra til en sammenhængende social indsats for de svageste i samfundet. Erfaringer viser, at de mest sårbare og udsatte grupper rammes hårdest, når økonomien er i krise. Og da den gruppe igennem 10 år er blevet forsømt af VKO, er der brug for investeringer i en sammenhængende social indsats. Det skal være slut med folk på fattigdomsydelser og med boligudsættelser og ubehandlede psykiatriske patienter.

Radikale Venstre vil gerne sikre, at nedslidte, ikke berøres af en efterlønsreform. Vi skal ikke forlange at nedslidte skal arbejde uanset om de er 62 eller 57 år. Vi foreslår derfor, at det bliver en del af forhandlinger om førtidspensionen. Radikale Venstre opfordrer til, at forhandlingerne om efterlønnen og førtidspensionen lægges sammen så de bedste løsninger opnås."

Publiceret 19 January 2011 07:44