Debat:

Landbrugets fremtid - lige et par spørgsmål

Af Jens Fisker, Toftevejen 14 - 8970 Havndal:

"Er det acceptabelt at danske svinebønder udleder spildevand(gylle) i en størrelsesorden ,der svarer til 70 millioner mennesker. Er det Ok at der i danske svinestalde dør 25000 smågrise dagligt. Er det i orden at overdosere med pencillin i foderet (vækstfremmere) så multirecistente bakterier i svinekød angriber mennesker (MRSA).

Er det i orden, at 160 landbrug på Djursland ulovligt importerer Kvælstofgødning til sine bedrifter. Er det i orden, at landbruget i store annoncer i dagspressen beskylder miljølovene for at være årsag til den økonomiske sump, som de selvforskyldt er havnet i.

Og lige en ting til: Round Up er ikke biologisk nedbrydeligt og findes i grundvandet - som kræftfremkaldende.

Ja, jeg spør bare"


Publiceret 18 January 2011 18:43