Anne-Mette Winther Christiansen, Venstres uddannelsesordføre på Christiansborg og Venstres kandidat i Djurskredsen til det kommende folketingsvalg.

Anne-Mette Winther Christiansen, Venstres uddannelsesordføre på Christiansborg og Venstres kandidat i Djurskredsen til det kommende folketingsvalg.

Folketingsvalg:

Folkeskolen til bedømmelse

Anne-Mette Winther Christiansen kommenterer skoleleders vurdering af folkeskolen

Af
Anette Bonde

Skoleleder på Hornslet Skole Bitter Rasmussen stillede for et par uger siden spørgsmålstegn ved, om skoleelevernes rygsæk, som de får med sig fra folkeskolen, er pakket godt nok til fremtiden. Det har vi bedt Venstres uddannelsesordfører i Folketinget og Venstres kandidat i Djurskredsen Anne-Mette Winther Christiansen om at kommentere.

Bitter Rasmussen peger blandt andet på, at kravene til folkeskolen ikke koordineres, men følger en zig-zag kurs, og at der i høj grad er brug for at finde en overordnet linie. Hun mener også, at sprogtonen om folkeskolen er for negativ, og det påvirker særlig de ikke så bogligt stærke elevers selvtillid og gå-på-mod, at de musisk-kreative fag bør opprioriteres, at alle fag skal bedømmes på samme vis, og at der skal være flere timer til undervisning.

Anne-Mette Winther Christiansens svar gengives herunder:

Zig-zag krav:

Derfor har Regeringen fremlagt "faglighed og frihed", hvor vi ønsker, at kommunerne selv er mere herre over, hvordan de tilrettelægger undervisningen, og så følges det op via de nationale test, så der ses på resultaterne, men ikke hvordan man når til dem!

Folkeskolen vil aldrig blive en stationær skole, fordi samfundet og verden hele tiden forandrer sig, så skal skolen også være i udvikling hele tiden. Vi ønsker mere fleksibilitet, men uden at fagligheden sænkes.

Find den overordnede kurs:

Ja , i faglighed og frihed lægger vi op til, at der skal være flere som evner mere! Der skal være plads til talenterne og der skal være hjælp til dem med behov for støtte. Vi har forsømt at få hele bredden af elever til at blive rummet i skolen, og det har været dyrt.

Derfor skal lærerne have uddannelse til at kunne håndtere flere kategorier af elever, end det er tilfældet i dag. Vi skal blive bedre til at få undervisningen til at passe til alle.

Tænk over hvad I siger:

Vi har alle nogle ting, vi er rigtig gode til! Hvis én har talent for boldspil, vil det være nærliggende at fremhæve dette, når der skal planlægges. Der er nu eliteklasser for talenter indenfor sport i flere kommuner.
Vi skal blive bedre til at få de praktiske fag til at give en betydning i evalueringen. Ingen skal tabe modet, hvis man har gjort det bedste man kunne, indenfor fagområdet, så kan vi ikke forlange mere!

- Måske kan vi tilbyde værktøjer som hjælpemidler, og dette skal vi være hurtigere til! Venstre ønsker at der skal være mulighed for, at hver elev kan have en computer eller notebook. Der er en del som ikke har computer hjemme, de skal kunne låne en på skolen! Finansieringen er på plads via ABT- Fonden.

Løft musisk/kreative fag:

Jeg er enig! I Faglighed og frihed vil vi have mere anerkendelse af betydningen af de praktiske og musiske fag. Venstre ønsker at der gives karakter i alle fag, af den grund, at ingen fag er "ikke væsentlige". Hvis de ikke havde betydning var de jo ikke på skoleskemaet. Derfor skal de alle vægtes med samme skala.

Lige status for alle fag:

Vi har lyttet til elevorganisationen og Rejseholdets anbefalinger. Der skal laves en anden opfølgning af undervisningen, og da det er meget stort, vil Undervisningsministeren have det gennemarbejdet i løbet af foråret, fordi det komme til at få indflydelse på alle områder. Vi har et prøvesystem som har fungeret på samme måde i rigtig rigtig mange år. Hvis skolen skal være nutidig, så skal prøverne også.

Mere undervisning:

I faglighed og frihed skriver vi, at vi vil have alle børn i indskolingen til at gå i skole fra 8-14. Der udover skal der ikke være noget som hedder minimumstimetal. Alle elever skal have undervisning efter vejledende timetal, og dermed vil mange danske kommuner skulle hæve deres timetal i skolerne. Vi har fundet finansiering til begge dele.

Dette store oplæg Faglighed og frihed som kan læses på hjemmesiden i Statsministeriet og hos Venstre, er nu til forhandling i Folkeskoleforligskredsen, så det er ikke gennemført, men det er helt klart hvad Venstre vil!!

null

Publiceret 18 January 2011 12:15