Debat Syddjurs:

Hvad der skal til for at få en støjmåling efter møllerne er stillet op?

Af Ane og Peder Kjær, Skiffard:

"I Danmark og andre lande mødes opførelsen af vindmøller, og især store vindmøller, undertiden med negative reaktioner fra borgere i nabolaget. En af årsagerne til dette er bekymring for belastningen fra vindmøllestøj, især lavfrekvent støj og infralyd.

Dette projekts overordnede formål har været at tilvejebringe dokumentation om lavfrekvent støj fra store vindmøller og be- eller afkræfte, om der er risiko for gener som følge af lavfrekvent støj fra store vindmøller.

De første rapporter fra projektet blev publiceret i 2008. Siden da, er der opstillet adskillige større vindmøller i vindmølleparker i Danmark og målinger fra 14 af disse vindmøller er nu blevet inddraget i analyserne i den nye slutrapport for projektet og er med til at give en bedre beskrivelse af udviklingen i lavfrekvent støj fra store vindmøller. I den mellemliggende periode er der ligeledes gennemført lyttetest til vurdering af genevirkningen af vindmøllestøj og en særskilt rapport fra disse test er nu også tilgængelig.

Projektets hovedkonklusioner

 1. Støjudsendelsen fra den enkelte vindmølle: Den totale støjudsendelse fra vindmøller stiger med vindmøllernes nominelle elektriske effekt.
 2. Stigningen i den totale støjudsendelse er lidt lavere end stigningen i elektrisk effekt, så kort sagt udsender store vindmøller lidt mindre støj end små vindmøller, regnet pr. kW produceret elektrisk effekt.

  Det synes vi, er rystende. Pludselig måler man ikke støj i forhold til gene; men i forhold til økonomisk udbytte! DER STÅR ALTSÅ AT DEN TOTALE STØJUDSENDELSE STIGER MED VINDMØLLERNES  NOMINELLE  ELEKTRISKE  EFFEKT!!!

  Vi ønsker at se støjmålinger af lavfrekvent støj, som viser os, at vi ikke skal frygte for vores og vore børns og naboers sundhed, inden der tillades opsætning af de kæmpestore møller, som jo skal være 3mw-møller, som faktisk ifølge Torsten Klein Mikkelsen, mølleopstiller, endnu er på tegnebrættet, hvilket betyder, at de endnu ikke kan indgå i Deltas målinger…

  Vi vil også gerne have vished for:
  1. Hvad der skal til for at få en støjmåling efter møllerne er stillet op?
  2. Hvem skal betale for en sådan måling?
  3. Hvor foretages denne eventuelle støjmåling – i en bestemt radius fra møllen eller hjemme hos klageren?
  4. Måles der om natten, hvis det er natlig støj der klages over?"

Publiceret 16 January 2011 10:19