Internationale projekter i nabolaget

Styrelsen for Internationel Uddannelse uddeler hvert år omkring 100 mio. kroner til internationale projekter i Danmark

Af
Anette Bonde

Hvis Brugsen er fyldt med sortklædte navere, hvis flokke af udenlandske unge er på orienteringsløb i midtbyen, eller hvis betjeningen på biblioteket pludselig er maltesisk, så kan forklaringerne måske findes på www.iu.dk/projektkortet.

Styrelsen for International Uddannelse har udviklet et såkaldt Projektkort, hvor man med et par hurtige klik kan se, om der findes internationale projekter i ens lokalområde.

Det kan for eksempel være den lokale skole, der har besøg af elever fra en europæisk partnerskole, et socialt værested, der får hjælp af udenlandske volontører eller danske og tyske tømrerlærlinge, der samarbejder om at opføre et træhus efter gamle byggetraditioner.

Alt sammen foregår med tilskud fra EU og Nordisk Ministerråds uddannelsesprogrammer, som i Danmark administreres af Styrelsen for International Uddannelse.

Projekter i hele landet

"Vi håber, at vores nye Projektkort kan være med til at udbrede kendskabet til de flere hundrede internationale uddannelsesprojekter og ungdomsprojekter, der foregår i hele landet", forklarer Anders Geertsen, som er direktør for Styrelsen for International Uddannelse.

Samtidig kan endnu flere skoler, kommuner, organisationer og virksomheder blive inspireret til at søge om tilskud.

100 mio. om året

Styrelsen uddeler hvert år omkring 100 millioner kroner til internationale projekter i Danmark. Pengene kommer blandt andet fra EU og Nordisk Ministerråd, som på den måde støtter op om det europæiske samarbejde om uddannelse og ungdomspolitik.

På Styrelsens hjemmeside www.iu.dk kan man læse om mulighederne for at søge om tilskud.

Projektkortet findes på hjemmesiden: www.iu.dk/projektkortet I perioden 2007 – 2009 har LLP givet 31,3 millioner euro i tilskud til danske institutioner, organisationer og enkeltpersoners ansøgninger om projektsamarbejder, praktik og uddannelsesophold i udlandet og meget mere. I samme periode har Aktive Unge uddelt 5,4 millioner euro til blandt andet danske unges volontørophold i udlandet, ungdomsudvekslinger og samarbejdsprojekter.

Publiceret 16 January 2011 09:00