Lars Møller er stolt over, at Norddjurs Kommune er kommet godt i gang med fremtidens erhvervsservice.

Lars Møller er stolt over, at Norddjurs Kommune er kommet godt i gang med fremtidens erhvervsservice.

Debat Norddjurs:

Erhvervsservice der dur

"Vi har et stærkt politisk ønske om at forbedre indtægtsgrundlaget i Norddjurs kommune, så vi kan opfylde de ambitioner, vi har om, at Norddjurs skal være et godt sted at bo, leve og arbejde. Et af redskaberne til at øge vort indtægtsgrundlag er, at vort erhvervsliv har det godt, og at Norddjurs er en attraktiv kommune at etablere ny virksomhed i. Vi har vedtaget en erhvervspolitik, som er skabt sammen med erhvervslivet og fagbevægelsen. Og for mig at se er det netop en forudsætning for succes, at erhvervspolitikken er bredt forankret også politisk. Jeg har arbejdet for denne brede forankring via Kultur og Udviklingsudvalget og vil også gøre det fremadrettet. Derfor er jeg glad for at erhvervsrepræsentanterne på det sidste møde i Erhvervspanelet kvitterede positivt for den indsats, som vi har gjort på erhvervsserviceområdet. Og endda opfordrede os til at gøre mere reklame for de gode tiltag, så f.eks. vores tiltag med 'én indgang' bliver mere kendt blandt vores virksomheder. Alle der henvender sig i erhvervsøjemed til Norddjurs Kommune skal opleve at få fyldestgørende information og en professionel betjening. Norddjurs kommune satser på: Den daglige kommunale erhvervsservice (hurtig, fleksibel sagsbehandling), én indgang til det offentlige (let og ubureaukratisk), én kontaktperson (en person at holde sig til) og den specialiserede erhvervsservice ( gennem kontakt til Væksthuset). Vi er allerede nu i gang med fremtidens erhvervsservice, hvor virksomhederne oplever én indgang til erhvervsservice. Vi har allerede nu gode erfaringer, og virksomhederne udtrykker stor tilfredshed med tilgangen. For virksomheden skal opleve én indgang, hvor de faglige relevante medarbejdere samarbejder på tværs om virksomhedens interesser. Det gælder både vejledning til opstart og drift, virksomhedsudvikling, tilskudsordninger, ansættelse af medarbejder, miljøgodkendelser mv. Erhvervslivet i bred forstand skal gerne opleve, at uanset hvilken forvaltning eller afdeling der servicerer dem, så hjælpes man hurtigt og kompetent. Og vi skal hjælpe virksomhederne i tæt samarbejde med de relevante myndigheder i kommune, region eller stat. Virksomhederne skal opleve kommunen som professionel samarbejdspartner, som et sted, hvor de får klar besked og som et sted, de får overblik Vi har – som forventet - på nogle områder plads til forbedringer, og vi vil derfor bruge 2011 til at blive endnu bedre på de områder. Og vi er godt klar over, at træerne ikke vokser ind i himlen, og at vi har begrænsede ressourcer, men vi har viljen. Så lad os hjælpe hinanden med at komme i mål med en stærk erhvervspolitik i Norddjurs."

Af Lars Møller (S), formand for Kultur og Udvikling

Af Lars Møller (S), formand for Kultur og Udvikling: erhverv Vi har et stærkt politisk ønske om at forbedre indtægtsgrundlaget i Norddjurs kommune, så vi kan opfylde de ambitioner, vi har om, at Norddjurs skal være et godt sted at bo, leve og arbejde. Et af redskaberne til at øge vort indtægtsgrundlag er, at vort erhvervsliv har det godt, og at Norddjurs er en attraktiv kommune at etablere ny virksomhed i. Vi har vedtaget en erhvervspolitik, som er skabt sammen med erhvervslivet og fagbevægelsen. Og for mig at se er det netop en forudsætning for succes, at erhvervspolitikken er bredt forankret også politisk. Jeg har arbejdet for denne brede forankring via Kultur og Udviklingsudvalget og vil også gøre det fremadrettet. Derfor er jeg glad for at erhvervsrepræsentanterne på det sidste møde i Erhvervspanelet kvitterede positivt for den indsats, som vi har gjort på erhvervsserviceområdet. Og endda opfordrede os til at gøre mere reklame for de gode tiltag, så f.eks. vores tiltag med 'én indgang' bliver mere kendt blandt vores virksomheder. Alle der henvender sig i erhvervsøjemed til Norddjurs Kommune skal opleve at få fyldestgørende information og en professionel betjening. Norddjurs kommune satser på: Den daglige kommunale erhvervsservice (hurtig, fleksibel sagsbehandling), én indgang til det offentlige (let og ubureaukratisk), én kontaktperson (en person at holde sig til) og den specialiserede erhvervsservice ( gennem kontakt til Væksthuset). Vi er allerede nu i gang med fremtidens erhvervsservice, hvor virksomhederne oplever én indgang til erhvervsservice. Vi har allerede nu gode erfaringer, og virksomhederne udtrykker stor tilfredshed med tilgangen. For virksomheden skal opleve én indgang, hvor de faglige relevante medarbejdere samarbejder på tværs om virksomhedens interesser. Det gælder både vejledning til opstart og drift, virksomhedsudvikling, tilskudsordninger, ansættelse af medarbejder, miljøgodkendelser mv. Erhvervslivet i bred forstand skal gerne opleve, at uanset hvilken forvaltning eller afdeling der servicerer dem, så hjælpes man hurtigt og kompetent. Og vi skal hjælpe virksomhederne i tæt samarbejde med de relevante myndigheder i kommune, region eller stat. Virksomhederne skal opleve kommunen som professionel samarbejdspartner, som et sted, hvor de får klar besked og som et sted, de får overblik Vi har – som forventet - på nogle områder plads til forbedringer, og vi vil derfor bruge 2011 til at blive endnu bedre på de områder. Og vi er godt klar over, at træerne ikke vokser ind i himlen, og at vi har begrænsede ressourcer, men vi har viljen. Så lad os hjælpe hinanden med at komme i mål med en stærk erhvervspolitik i Norddjurs. "Vi er godt klar over, at træerne ikke vokser ind i himlen, og at vi har begrænsede ressourcer, men vi har viljen"

Publiceret 11 January 2011 08:49