FI-udvalgsformand Jørgen Brøgger (V) bakker op om

FI-udvalgsformand Jørgen Brøgger (V) bakker op om "En god start - sammen": “Det er liberal politik at hjælpe alle børn til at få en god start på livet, og det har altid været mit udgangspunkt lige fra dengang jeg sad i skolebestyrelsen på Rosmus Skole og så til nu i politik, og det vil det fortsat være.”

Alle børn fortjener en god start

De næste fire år bliver der i Syddjurs sat fokus på gode livsstilsvaner i udsatte familier med 0 – 3 årige børn i projektet “En god start - sammen”

Af
Af Lars Norman Thomsen

Syddjurs Kommune sætter et nyt skib i søen med projektet “En god start - sammen”.

Det er famileafdelingen som har fået bevilget 2,2 mio. kroner fra de statslige satspuljemidler (se faktaboks) til over de næste fire år at lave en tidlig indsats for udsatte børn i  0 - 3 års alderen, der ikke er blevet født med en guldske i munden.

“En god start - sammen” tager afsæt i den forlængst af de fleste eksperter accepterede kendsgerning, at det er i  barndommen, at mønsteret for vaner med motion, rygning, alkohol og mad lægges.

Derfor er en tidlig indsats vigtig. 

”En god start –sammen” lægger vægt på at møde familierne med helt små børn mange steder, det kan være under graviditeten, i hjemmet, i mødre grupperne og dagplejen.

Liberal politik

Jørgen Brøgger (V) , formand for Udvalget familie og institutioner er begejstret for projektet: “En usund livsstil i de tidlige leveår har både betydning for et barns sundhed, indlæringsevne og muligheder senere i livet. Derfor er jeg glad for, at vi i Syddjurs de næste fire år kan yde en særlig indsats for udsatte børn. “

- Hvorfor skal en kommune blande sig i, hvad der er usund livsstil Jørgen Brøgger?  Jeg troede liberal politik gik ud på, at folk selv må tage ansvaret for deres liv?

“Det er liberal politik at hjælpe alle børn til at få en god start på livet, og det har altid været mit udgangspunkt lige fra dengang jeg sad i skolebestyrelsen på Rosmus Skole og så til nu i politik, og det vil det fortsat være.”

Jørgen Brøgger lægger vægt på, at ”En god start –sammen” møder de udsatte familier med anerkendelse og inspiration til et bedre liv. De belærende pegefingre skal holdes i lommen.
“Det tror jeg er forudsætningen for succes.”

- Er din bagtanke, at succes for ”En god start –sammen” vil hjælpe kommunekassen ud i fremtiden, fordi familierne/børnene ikke bliver en kommunal udgift senere?

“Nej overhovedet ikke. For mig handler det her udelukkende om at hjælpe til med at give udsatte børn en god start på livet, så de får samme muligheder som deres jævnaldrende. Jeg har ingen økonomiske bagtanker, og jeg vil godt understrege, at man sagtens både kan være liberal politiker og udvise social ansvarlighed på samme tid uden at komme i konflikt med sig selv.”

”En god start –sammen” - Indsatsen vil bestå af et forældreuddannelsesprogram, der tilbydes kommende forældre, og et specielt tilbud til udsatte familier med særlige sundhedsrisici med børn i alderen 0-3 år, som deltager i forældreuddannelsesprogrammet. Syddjurs kommune har tidligere med succes gennemført projekter rettet mod at forbedre sundhedstilstanden blandt både voksne og børn. - Senest har projektet 'Kommunens plan mod overvægt – Krop, mad og bevægelse' gennemført en generel forebyggelse af usund levevis blandt børn i alderen 0-16 år, og en specifik indsats overfor de overvægtige børn i alderen 0-10 år. Cirka 70 procent af børnene fik stagneret deres vægt eller havde direkte vægttab. - De 2,2 mio. kroner til projektet er bevilget fra det statslige satspuljemidler. - Satspuljen betegner de penge, der som følge af satsreguleringsprocenten årligt reserveres til særlige tiltag på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på at forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og svage grupper i samfundet. - Pengene til puljen tages fra den automatiske regulering af overførselsindkomsterne der derfor stiger 0,3 pct mindre end den gennemsnitlige lønudvikling på arbejdsmarkedet. Tidligere havde overførselsindkomsterne været reguleret, så de præcist fulgte lønudviklingen. - ”En god start - sammen” starter i april 2011 og afsluttes april 2015. - Gamle tal fra 2006 viser at der i Syddjurs Kommune er omkring 4.100 voksne personer med svær overvægt og 11.000 voksne personer med moderat overvægt. - Derudover er der ca. 3.400 personer med usundt kostmønster. - I cirka 54 % af alle familier i Syddjurs kommune er en eller begge forældre overvægtige (39 procent moderat overvægt og 15 procent svært overvægt). - Sundhedsprofilen fra 2006 har desuden dokumenteret, at der i Syddjurs kommune er en signifikant (betydelig) mindre andel af personer, der dyrker regelmæssig motion i deres fritid, sammenlignet med indbyggere i andre kommuner i Danmark.

Publiceret 11 January 2011 08:55