Debat Norddjurs:

Ny organisation i velfærdsforvaltningen – hvordan?

Af SF i Norddjurs kommunalbestyrelse - Jytte Dalgaard, Mads Nikolajsen, Jytte Schmidt:

"Samtidig med vedtagelse af budget 2011 blev der også vedtaget en ny organisation, hvor 5 direktører bliver til 3 direktører. Forslaget til organisation for velfærdsforvaltningen er på grund af de foreslåede ændringer sendt i HØRING frem til 31. januar.

Organisering og arbejdsfordeling har stor betydning for, om vi kan yde den bedste hjælp og indsats for borgerne – både på rådhuset og ude i tilbuddene. Det har også stor indflydelse på de mange medarbejderes arbejdsdag og arbejdsglæde. 

SF vil derfor arbejde for den bedste fordeling af arbejdet ud fra den givne økonomi. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at organiseringen fører til den bedst mulige opgaveløsning. Derfor er det meget vigtigt, at der kommer høringssvar med konkrete forslag til fordeling af arbejdet og behovet for ledelse. Dialogen med jer, der har hverdagen ”under huden” er afgørende for et godt resultat i mange år frem." 

Publiceret 09 January 2011 20:42