Modelfoto

Modelfoto

Syddjurs:

Borgere udnævnt til forsøgskaniner

Af Ane og Peder Kjær, Skiffardvej 8, 8560 Kolind

Som borgere i vindmølleområde Skiffard føler vi os, som forsøgskaniner ligesom alle andre naboer til kæmpevindmøller på land i Danmark.
Kære byrådspolitikere vil I ikke nok berolige os? Find forsøgsresultater der viser os, at den lavfrekvente støj, som disse vindmøller udsender IKKE er sundhedsfarlig for hverken dyr eller mennesker.
"Vi har fundet videnskabeligt underbyggede resultater, der viser, at alle levende celler holdes sammen af bl.a. elektriske udladninger. Disse udladninger påvirkes kraftigt af netop lavfrekvent støj, så meget at det kan få ”cellesamfund” til at gå i opløsning, hvilket viser sig ved leverskader, lungeskader og skader på hjerte og kredsløb - helbredsskader.
Ved I politikere godt at flagermus dør i nærheden af store vindmøller? Ikke kun fordi de kolliderer med møllevingerne, - nej de dør af noget, der ligner dykkersyge i nærheden af kæmpevindmøller? Nogle tror, at det skyldes trykket fra møllerne – Ved I politikere om det er sandt? – Eller tror I måske det skyldes den lavfrekvente støj?
I det hele taget så nævner VVM-redegørelserne i forbindelse med vindmøllerne intet om resultater, der beviser at vindmøllerne ikke påvirker områdets befolkning sundhedsskadeligt med deres lavfrekvente støj.  VVM-rapporterne nævner kun at vindmøllerne erstatter kulfyrede kraftvarmeværker og derfor mindsker luftforureningen.
Vi troede faktisk at filtrene på kraftvarmeværkerne i mange år har været effektive og at ingen i nærheden af disse mærker luftforurening!?
Vi synes, at rigtig meget mangler at blive undersøgt før det kan tillades at opstille vindmøller af denne størrelse i vores kommune.
Stop mølleprojekterne indtil I kan dokumentere, at de ikke skader os og de dyr, der skal leve med dem som naboer.
Når der står, at dyrelivet bestående af rådyr, ræv og andre pattedyr kun forstyrres i opstillingsfasen, og at de har vist sig at vende tilbage og trives fint i nærheden af vindmøller, så bør vi spørge: Er det noget I VED I ved? Eller er det noget I TROR I ved?
Vi er bange meget bange for det sidste er tilfældet.  Har I besøgt vindmøllerne på Tåsinge? Har I besøgt møllerne i Vemb? Prøv at tale med naboerne til disse møller og hør på deres udsagn og se os derefter i øjnene og sig, hvad I mener vi skal gøre.  
Vil I bo her, når møller på 130 m placeret 40 m over os er stillet op?"

Publiceret 09 January 2011 09:37