Folketingsvalg:

Smidigere regler for førtidspension for de 60+ årige

Af Carsten Bech, Folketingskandidat, Radikale Venstre:

"Ud med efterlønnen - ind men smidigere regler for førtidspension for de 60+ årige.  Langt de fleste på efterløn er raske og vil være i stand til at arbejde. Men fokus i debatten har været meget på de nedslidte.

Radikale Venstre ønsker, at en efterlønsreform bevarer retten for de nedslidte til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet.

Vi foreslår konkret, at ældre, der har 5 år tilbage på arbejdsmarkedet, får lempeligere vilkår.
Lempelsen skal gælde for alle ældre. Også dem der ikke vil være efterlønsberettigede p.g.a. manglende  tilmelding til  ordningen.

Med lempelsen afskaffes foranstaltninger såsom arbejdsprøvning, beskyttede beskæftigelse eller skånejob med mere, som ansøgere af førtidspension skal gennemgå for at dokumentere arbejdsevnen i alle mulige funktioner. Det er ofte pinefuldt, og ofte spild af resurser. Det skal være tilstrækkeligt med en udtalelse fra en speciallæge. Mere enkelt kan det ikke gøres.

Det vil forhindre, at ingen nedslidte bliver sat i arbejde, eller udsættes for arbejdsprøvninger eller kommer på kontanthjælp. Det sikrer en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Modellen vil medføre en hurtigere og smidigere afklaring, som bygger på nogle objektive kriterier om helbredet og arbejdsevnen."

Publiceret 07 January 2011 10:55