Syddjurs Kommune har brug for et nyt kuld potentielle nævninge og domsmænd. Ansøgningsfristen er 15. februar.

Syddjurs Kommune har brug for et nyt kuld potentielle nævninge og domsmænd. Ansøgningsfristen er 15. februar.

Meld dig som nævning eller domsmand

Nu er der mulighed for Syddjurs borgere at søge optagelse på den grundliste, hvorfra der udtages nævninge og domsmænd til Lands- og Byretten

Af
Af Lars Norman Thomsen

Enhver dansk statsborger under 70 år med valgret til Folketinget kan blive valgt som domsmand og nævning, såkaldte lægdommere.

Man må ikke være straffet eller af helbredsmæssige grunde være ude af stand til at varetage opgaven.

I Syddjurs kan interesserede nu søge om optagelse på i første omgang den såkaldte grundliste, som er udgangspunktet for, om man bliver indkaldt som nævning eller domsmand.

Lands- og Byretten udarbejder nemlig de såkaldte nævninge- og domsmandslister ved lodtrækning blandt personerne på grundlisterne.

Man får ikke besked, hvis man ikke udtages til nævninge- og domsmandslisten.

Grundlisteudvalget

Der er det politisk udpegede grundlisteudvalg, der har tidligere Ebeltoft borgmester Knud Thorgaard (SF) som formand, som vurderer de indkomne ansøgninger.

Grundlisteudvalget har en forpligtelse til at sikre, at personer der udtages til grundlisten udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Derfor er der heller ingen garanti for, at man bliver udtaget til Syddjurs Kommunes grundliste, selvom man er egnet og opfylder kravene. Det afhænger af, hvor mange borgere i Syddjurs Kommune, der ønsker optagelse på listen.

Grundlisten gælder for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2015.

- For at komme på grundlisten til nævninge og domsmænd skal man blot udfylde en ansøgningsblanket og sende den til Syddjurs Kommune senest tirsdag 15. februar kl. 12.00. Ansøgningsskemaet kan findes på www.syddjurs.dk/grundliste - Grundlisteudvalget i Syddjurs består af følgende: Knud Thorgaard (F) (Formand) Jens Olsen (F) Carl Otto Christiansen (A)Ole Bjerregaard (V) Gunnar Sørensen (V) - Nævninge og domsmænd har samme funktion. Forskellen ligger i, hvilke sager de dømmer, og hvordan de dømmer. Nævninge dømmer alene, domsmænd dømmer i samråd med jurister. - Domsmænd Byretterne og landsretterne anvender domsmænd, når de skal dømme i en sag. Domstolene anvender dog ikke domsmænd, hvis den anklagede tilstår eller der kun er tale om en bødestraf. I byretterne er der to domsmænd og en dommer. I Landsretterne er der tre domsmænd og tre dommere. - Nævninge Domstolene kalder kun nævninge ind, hvis det er en større sag. Det vil sige en sag, hvor strafferammen er over fire år. Nævninge dømmer kun i sager, der er kommet i Landsretten. Der sidder altid tolv nævninge og dømmer.

Publiceret 06 January 2011 11:55